Czasownik lassen w zdaniach

Czasownik lassen w zdaniach posiada wiele znaczeń i jest często używanym czasownikiem niemieckim.

Ten czasownik sprawia wiele problemów podczas nauki, gdyż nie posiada dokładnego odpowiednika w języku polskim. Na początek jednak trzeba poznać jego odmianę, aby poprawnie układać zdania:

ich lasse                                    wir lassen

du lässt                                      ihr lasst

er, sie, es lässt                        sie, Sie lassen

Jest to odmiana nieregularna w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej.

Jakie znaczenia ma ten czasownik? Oto niektóre z nich:

  1. Zostawiać – Lass mich in Ruhe (zostaw mnie w spokoju)
  2. Pozwalać – Wir lassen hier unser Auto stehen (pozwalamy, aby nasze auto tu stało)
  3. Dać – das lässt sich nich machen (tego nie da się zrobić)
  4. Kazać : Ich lasse meine Kinder das Zimmer aufzuräumen  (każę moim dzieciom posprzątać pokój)
  5. Polecać cos zrobić : Wir sollen das Auto reparieren lassen

Czasownik lassen w zdaniach współistnieje z różnymi przedrostkami.

W ten sposób tworzone są czasowniki rozdzielnie złożone (zaznaczone na różowo) i nierozdzielnie złożone (zaznaczone na czarno).

Oto przykłady:

auslassen – pomijać, opuszczać

belassen – pozostawiać

erlassen – wydawać

entlassen – zwalniać (pracownika)

einlassen – wpuszczać

freilassen – uwalniać, wypuszczać

hinterlassen – pozostawiać

nachlassen – ustępować, słabnąć

reinlassen – wpuszczać do środka

verlassen – opuszczać

unterlassen – zaniechać, zaniedbać

zulassen – dopuszczać

zurücklassen – zostawiać

Der Mann lässt seinen Hund von der Leine laufen – ten mężczyzna spuszcza swojego psa ze smyczy.

Ich lasse den Hund frei wypuszczam psa

Das Kind lässt die Katze rein ins Haus – dziecko wpuszcza kota do domu.

Er will die Familie verlassen und nach England ziehen on chce zostawić rodzinę i przeprowadzić się do Anglii (przedrostek pozostaje przy czasowniku lassen cały czas.

Wróć do tematu Czasowniki rozdzielnie złożone

Czasownik lassen występuje również w bezpośrednim sąsiedztwie innych czasowników (oba muszą być w bezokoliczniku) np.:

liegen lassen – zostawić w stanie leżącym

stehen lassen – zostawić na stojąco

bleiben lassen – zostawić

gehen lassen – wypuszczać

reparieren lassen – naprawiać

weinen lassen – pozwalać płakać

Np. Die Mutter lässt das Kind weinen – Matka zostawia dziecko płaczące

W czasie przeszłym lassen wiąże się czasownikiem posiłkowym haben (który podlega odmianie w zależności od osoby). 

Wygląda to w zdaniu następująco:

Herr Meier hat die Familie verlassenPan Meier zostawił rodzinę (czasownik nierozdzielnie złożony)

Du hast fremden Hund reingelassenwpuściłeś obcego psa (w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych dochodzi “ge” w środek złożonego czasownika.

Ich habe meinen Wagen reparieren lassenoddałam do naprawy mój samochód (oba czasowniki są w bezokoliczniku)

Czasownik lassen w zdaniach posiada wiele znaczeń a dodanie przedrostków zmienia jego oblicza.

2018 Copyright by Beata Jodel

2 myśli w temacie “Czasownik lassen w zdaniach”

    1. Np. Ich lasse mir die Haare schneiden oznacza – daje sobie obciąć włosy, czyli że ktoś mi je obcina. Drugi przyklad : Lassen Sie sich nicht stören – proszę sobie nie przeszkadzac. Tak więc “sich lassen” to forma zwrotna czasownika lassen.

Pozostaw odpowiedź admin Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*