Przypadek niemiecki Genitiv

Przypadek niemiecki Genitiv to jeden z czterech przypadków w języku niemieckim.

Przypadek niemiecki Genitiv jest moim zdaniem nieco trudniejszy od pozostałych przypadków. Jak zwykle w tym języku odmianie podlegają rodzajniki, ale tu jeszcze dodatkowo występuje ingerencja w rzeczownik stojący za rodzajnikiem w postaci końcówki –s lub –es.

Genitiv (dopełniacz) odpowiada na pytanie:

 • Wessen? Czyj? Czyja? Czyje?

Rzeczowniki w Genitivie będą miały następujące rodzajniki oraz końcówki:

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
Genitiv des + (e)s
eines + (e)s
der
einer
des + (e)s
eines + (e)s
der

Uwaga! Końcówkę -(e)s otrzymują tylko rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego oraz w liczbie mnogiej nie będą miały końcówki.  Końcówki s i es dodawać należy również w przypadku innych zaimków dzierżawczych jak:

mein – meines (mojego)

dein – deines (twojego) itd.

Końcówkę -es otrzymają rzeczowniki jednosylabowe

Końcówkę -s otrzymają rzeczowniki złożone z wielu sylab

W przypadku rodzaju  żeńskiego występuje forma np. der Mutter – matki, a to przypomina już inny przypadek niemiecki. Rodzajnik des jest charakterystyczny tylko dla Genitivu.

Po pytaniu z wessen rzeczownik występuje już bez rodzajnika, np:

 • Wessen Buch ist das – czyja to książka?
 • Wessen Spielzeuge sind das – czyje to zabawki są?
 • Wessen Handy ist das – czyj to telefon komórkowy?

W zdaniach twierdzących rzeczowniki rodzaju męskiego oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego otrzymują końcówkę -es, lub -s.

 • Das Ende des Programms war interessant – końcówka programu była interesująca
 • Der Inhalt des Buches ist imponierend – zawartość książki jest imponująca
 • Das Auto meines Vaters ist schwarz – auto mojego ojca jest czarne
 • Die Nachricht des Tages ist  überraschend – wiadomość dnia jest zaskakująca

Die Seite des Buches – Kartka książki

Przykłady takich wyrażeń:

Die Bluse meines Kindes – bluzka mojego dziecka
Die Augen deiner Mutter – oczy twojej matki
Das ist das Foto des Freundes – To jest zdjęcie przyjaciela
Der Besitzer des Hauses – właściciel domu

Końcówkę –es będą miały zazwyczaj rzeczowniki 1-sylabowe np.:

 • das Haus – des Hauses – domu
 • der Hund – des Hundes – psa
 • das Buch – des Buches – książki
 • das Bild – des Bildes – obrazu
 • der Mann – des Mannes – mężczyzny

Przypadek niemiecki Genitiv (dopełniacz) będzie również występował po takich przyimkach, jak:

 • anhand – na podstawie
 • anlässlich – z okazji
 • infolge – wskutek
 • mittels – za pomocą
 • trotz – mimo
 • zeit / während – podczas
 • zwecks – w celu

Np. Trotz der Situation – pomimo sytuacji

Infolge des Unfalls – wskutek wypadku

Przeczytaj o innych przypadkach niemieckich: Dativ i Akkusativ.

Przypadek niemiecki Genitiv jest zrozumiały jeśli pamiętasz rodzajniki rzeczowników. Wówczas sprawa jest prosta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*