Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim

Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim może być różny. Układając zdanie trzeba pamiętać o pewnych zasadach.

Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim może być prosty lub przestawny.

W zdaniu oznajmującym (twierdzącym) czasownik zawsze stoi na „drugim miejscu”, bez względu na to jaka część zdania go poprzedza i jaka stoi za nim.

W języku polskim czasownik nie ma stałego miejsca w zdaniu, dlatego osoby uczące się mogą mieć z tym problemy.

O co chodzi z tym szykiem prostym i przestawnym?

Jeśli podmiot występuje przed orzeczeniem (czasownikiem) mamy wtedy do czynienia z szykiem prostym.

Schemat szyku prostego:

Podmiot Orzeczenie Reszta zdania

Ich komme heute um 20 Uhr nach Hause. (Przyjdę dzisiaj o 20 o domu)

Jeśli zaś podmiot występuje po orzeczeniu mówimy wtedy o szyku przestawnym. W szyku przestawnym na pierwszym miejscu stawiamy tę część zdania, którą chcemy szczególnie podkreślić czyli okolicznik miejsca lub czasu.

Np. Jutro pójdziemy do kina – Morgen gehen wir ins Kino.

Albo : Na plaży spędzimy cały dzień – Am Strand verbringen wir den ganzen Tag.

Schemat szyku przestawnego:

Okolicznik czasu lub miejsca Orzeczenie Podmiot Reszta zdania

Heute komme ich um 20 Uhr nach Hause. (Na I miejscu okolicznik czasu)
Nach Hause komme ich heute um 20 Uhr. (Na I miejscu okolicznik miejsca)

Zarówno w szyku prostym i przestawnym czasownik występuje na drugim miejscu!

Wir gehen heute um 8 Uhr ins Theater.
Heute gehen wir um 8 Uhr ins Theater.
Ins Theater gehen wir heute um 8 Uhr.


Zasada ta (czasownik na drugim miejscu) odnosi się również do czasu przeszłego i przyszłego.

Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim określa gdzie powinien znajdować się czasownik i inne części zdania.


Wir waren gestern im Kino.

Gestern waren wir im Kino.

Ich habe am Samstag einen Kuchen gemacht

Am Samstag habe ich einen Kuchen gemacht

 

Przykłady zdań o szyku prostym:

Sie kocht eine Gurkensuppe in der Küche (ona gotuje zupę ogórkową w kuchni).

Ich trinke oft einen Rotwein am Abend (Piję często wino czerwone wieczorem).

Wir fahren ganz vorsichtig mit dem Auto (Jedziemy ostrożnie samochodem).


Przykłady zdań o szyku przestawnym:

Eine Gurkensuppe kocht sie in der Küche.

 

Am Abend trinke ich oft einen Rotwein.

 

Mit dem Auto fahren wir ganz vorsichtig.

 

Ten temat dotyczył zdań oznajmujących a jeśli chodzi o konstrukcję pytań niemieckich to kliknij na TEN WPIS

Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim może być różny. Sens zdania pozostaje taki sam, tylko kolejność wyrazów jest inna. Okolicznik na I miejscu akcentuje co jest ważne w zdaniu.

 

 ®2017 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*