Bez rodzajnika – Ohne Artikel

Jak wiadomo przed rzeczownikami stawiamy rodzajniki określone lub nieokreślone. Nie zawsze. Czasami je opuszczamy i rzeczownik jest bez rodzajnika.

Rodzajnik opuszczamy w następujących sytuacjach:

– Przed imionami, nazwiskami, nazwami miast, państwami (poza kilkoma wyjątkami np. die Schweiz) oraz częściami świata. Rodzajniki określone i nieokreślone omówione zostały w zakładce GRAMATYKA (powyżej)

Np. Alex kommt aus Berlin

Der beste deutsche Dichter ist Goethe (niemiecki poeta)

Polen liegt in Europa (Polska leży w Europie)

Der Mann kommt aus der Türkei – wyjątek

– Przed rzeczownikiem oznaczającym nazwy ogólne:

Ich esse Kuchen ind trinke Kaffee

Zukunft zeigt was kommt

– Po wyrazach określających ilość, liczbę i ciężar:

Ich kaufe zwei Dosen Bier

Er kauft zwei Paar Schuhe

Wir kaufen 1 Pfund Tomaten

1 Pfund Tomaten bedeutet 0,5 kg

Bez rodzajnika jest również zdanie z zaimkiem dzierżawczym : mój, twój, jego, jej itd. Wówczas zaimki mają odpowiednie końcówki, czyli meinem, deinem, seinem, ihrem w Celowniku (Dativ).

– Przy rzeczownikach z zaimkami:

meine Tocher – moja córka

unser Sohn – nasz syn

seine Onkel – jego wujek

– W przysłowiach i zwrotach:

Ende gut – alles gut (wszystko dobre, co się dobrze kończy)

Kommt Zeit, kommt Rat – przyjdzie czas to będzie rada

Das kommt nicht in Frage (to nie wchodzi w rachubę)

– Przed rzeczownikami z : viel, wenig, etwas:

Ich habe viel Zeit aber wenig Geld – mam dużo czasu ale mało pieniędzy.

Er möchte etwas Essen – on chce trochę jedzenia

– Przed zawodami, narodowością, religią, funkcjami

Er ist Arzt – On jest lekarzem

Sie ist Journalistin – Ona jest dziennikarką

        Kirche Wang in Karpacz

Zu der Kirche kommen Christen – do kościoła przychodzą Chrześcijanie

Wir sind Christen – Jesteśmy chrześcijanami

Sie sind Amerikaner – Oni są Amerykanami

Bez rodzajnika jest o wiele łatwiej, bo nie trzeba się zastanawiać jaki wstawić. Prawie wszystkie kraje mają rodzajnik DAS i dlatego dla wygody rodzajnik jest pomijany w zdaniach.  Jest jednak kilka państw z innym rodzajnikiem i wtedy trzeba go używać. Tak jest ze Szwajcarią, Turcją, Irakiem.

Mówimy tak : Ich bin in der Schweiz (jestem w Szwajcarii) – Dativ

Ich komme aus der Schweiz (pochodzę ze Szwajcarii) – Dativ

Więcej o rodzajnikach przeczytasz w TYM MIEJSCU

®2015 Copyright by Beata Jodel

2 myśli w temacie “Bez rodzajnika – Ohne Artikel”

  1. Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*