Forma bezosobowa czasownika niemieckiego

Forma bezosobowa czasownika niemieckiego to zaimki nieokreślone używane, gdy nie chcemy lub nie możemy wskazać konkretnej osoby.

Forma bezosobowa czasownika niemieckiego występuje jako jeden z zaimków nieokreślonych. Do czasownika dodaje się zaimek man. Jest tak wtedy gdy podmiotem jest wykonawca czynności, lecz nie jest on bliżej określony.

Np. Hier spricht man Deutsch – tutaj mówi się po niemiecku.

Konstrukcja takiego zdania jest następująca: Czasownik jest odmieniony w 3 osobie liczby pojedynczej a tuż za nim jest zaimek MAN.

Inne przykłady to:

In Bayern trinkt man viel Bier – w Bawarii pije się dużo piwa

Hier darf man nicht Alkohol trinken – tutaj nie wolno pić alkoholu

Im Schwimmbadhalle kann man nicht laufen – Na basenie nie można biegać

In der Schule macht man viele notwendige Sachen – W szkole robi się dużo potrzebnych rzeczy

In Polen isst man viel Sauerkraut – w Polsce je się dużo kapusty kiszonej

forma bezosobowa czasownika niemieckiego

Hier darf man nicht rauchen – tutaj nie wolno palić

Am Flughaffen muss man eignen Pass zeigen – na lotnisku trzeba (przymus) pokazać własny  paszport.

Forma bezosobowa czasownika niemieckiego jest często używana w rozmowie oraz występuje jako nakazy lub zakazy na tablicach informacyjnych.

jemand (ktoś) i niemand (nikt)

Te zaimki nie zmieniają zasadniczo konstrukcji zdania. Po prostu umieszcza się je w miejsce podmiotu. Najlepiej zobrazują to przykłady:

Jemand hat mir geholfen – ktoś mi pomógł

Niemand kommt zu mir – nikt do mnie nie przyjdzie

Jemand i niemand trzeba odmieniać gdy mamy do czynienia z przypadkami Dativ i Akkustaiv.

  Dativ
Akkusativ
jemand     jemandem jemanden
niemand niemandem niemanden

Hast Du jemanden gesehen? Widziałeś kogoś?

Nein, ich habe niemanden gesehen – nie, nie widziałem nikogo

Ich habe mit niemandem gesprochen – Nie rozmawiałem z nikim

etwas (coś) i nichts (nic)

Brauchst du noch etwas – potrzebujesz czegoś?

Ich brauche nichts mehr – nie potrzebuję nic więcej.

forma bezosobowa czasownika

Auf dem Weg darf man mit dem Fahrrad fahren – na tej drodze można jeździć rowerem.

W tym wypadku to rodzaj zezwolenia na jazdę rowerem po odpowiednim pasie.

Jak się mówi po niemiecku : jadę czymś? W tym miejscu można powrócić do WPISU O PODRÓŻOWANIU

Vor dem Blutabnahme darf man nichts essen und nichts trinken – przed pobraniem krwi nie wolno jeść i pić. W tym przykładzie wyszło mi zastosowanie MAN und NICHTS.

Forma bezosobowa czasownika niemieckiego to prosty sposób mówienia o czymś nie wprost. Tak samo analogicznie mówi się po polsku i konstrukcja jest podobna, ponieważ czasownik jest w 3 osobie liczby pojedynczej a zamiast "man" jest "się".

Jeśli interesuje Cię całościowa informacja o czasownikach KLIKNIJ TUTAJ

®2016 Copyright by Beata Jodel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*