Czasownik gehen z przedrostkami

Czasownik GEHEN z przedrostkami – to słowa, które w połączeniu z różnymi przedrostkami mają inne znaczenie, a czasem zbliżone do słowa gehen.

Słowo iść jest podstawowym czasownikiem w każdym języku i tak jest również w niemieckim. Wyraz GEHEN ma wiele odcieni i pochodnych innych czasowników.

GEHEN [gejen] – iść

abgehen – odchodzić, odjeżdżać

angehen– dotyczyć (np. sprawa, kwestia)

ausgehen – wyjść (np. z domu, do miasta)

aufgehen – wschodzić (słońce)

begehen – popełniać coś, dopuszczać się czegoś

durchgehen – obchodzić, przebiegać

eingehen– wchodzić

entgehen – umknąć (np. uwadze)

ergehen – znosić (np. coś źle), być doświadczonym (przez los)

hervorgehen– wywodzić się, wynikać

herangehen – podchodzić

hintergehen – oszukiwać

hinausgehen – wychodzić

hingehen – iść (w jakimś kierunku lub celu)

losgehen – ruszać, startować, zaczynać

mitgehen – iść z, zabrać się z …

vorausgehen – iść naprzód, poprzedzać

vergehen – mijać, przemijać

vorbeigehen – przechodzić obok

weggehen – odchodzić

umgehen – obchodzić się (np. z czymś/kimś)

untergehen – zatonąć

übergehen  – pomijać

zugehen – podchodzić, zbliżać się

zurückgehen – wracać, iść z powrotem

Ich gehe mit – Idę z (w domyśle : z wami)

Czasownik GEHEN z przedrostkami to temat gramatyczny. Musimy zdawać sobie sprawę z reguły gramatycznej, która tu występuje.

Są to przeważnie czasowniki rozdzielnie złożone (przedrostki zaznaczone na czerwono). W bezokoliczniku zachowują przedrostek, natomiast w zdaniu przedrostek odchodzi na inne miejsce. Jest też kilka nierozdzielnie złożonych (zaznaczonych na niebiesko). Te przedrostki pozostają zawsze przy czasowniku.

Przykłady zdań czasowników rozdzielnie złożonych:

ausgehen → Ich gehe heute Abend aus (dziś wieczorem wychodzę z domu)

angehen → Das geht dich gar nicht an (to Ciebie wcale nie dotyczy)

untergehen → Der Schiff geht gerade unter (statek właśnie tonie)

vorbeigehen → Wenn ich morgen vorbei gehe, besuche ich deine Schwester (Jak będę jutro przechodziła obok, to odwiedzę Twoją siostrę)

mitgehen → Ich gehe mit ins Kino (Idę też do kina).

Ich gehe mit oznacza, że, idę z Tobą lub z Wami zależy od sytuacji.

Jak widać z przykładów przedrostki w zdaniu oznajmującym odrywają się od podstawowego czasownika i zajmują inne miejsce.

Następne dwa przykłady pokazują, że w zdaniu z czasownikami modalnymi (sollen) lub innymi, aufgehen pozostaje w całości (bezokolicznik). To samo dotyczy czasownika losgehen w czasie przeszłym.

losgehen → Er soll schon jetzt losgehen sonst wird es zu spät – on powinien już iść bo będzie za późno

aufgehen → Die Sonne ist heute um 6 Uhr aufgegangen (słońce wzeszło dzisiaj o 6 rano).

Więcej o Czasownikach Rozdzielnie Złożonych znajdziesz TUTAJ

W przypadku czasowników nierozdzielnie złożonych przedrostek pozostaje na swoim miejscu np.

vergehen → Wenn der Sommer vergeht, gehen wir in die Schule (kiedy lato przeminie, idziemy do szkoły).

begehen → Leute, die auf der Straße leben, begehen oft Straftaten (Ludzie, którzy żyją na ulicy, popełniają często czyny karalne)

Czasownik GEHEN z przedrostkami pokazuje jak układa się zdania z takimi czasownikami.

®2017 Copyright by Beata Jodel

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

2 myśli w temacie “Czasownik gehen z przedrostkami”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*