Czasownik KOMMEN z przedrostkami

Czasownik KOMMEN z przedrostkami występuje często w języku niemieckim, dlatego warto zająć się nim osobno.

Czasownik kommen jest w czasie teraźniejszym czasownikiem regularnym, a więc odmiana jest bardzo prosta, jeśli zna się końcówki. Na pewno jest jednym z najczęściej używanych czasowników niemieckich. Któż z nas nie zna takich zwrotów jak :

Komm, lass das – daj spokój

Ich komme ja schon – już idę

Du sollst nach Hause sofort kommen – masz przyjść natychmiast do domu

Wie kommst du denn darauf? Jak na to wpadłeś?

Du kommst zu spät – przychodzisz za późno

Dodając przedrostki do tego wyrazu tworzymy czasowniki rozdzielnie złożone o podobnym znaczeniu do kommen, ale nie zawsze.

Te najbardziej popularne wg mnie to :

ankommen – przybywać, przyjechać

abkommen – zboczyć z drogi

auskommen – radzić sobie

mitkommen – pójść z kimś

nachkommen – przyjść później

umkommen – ginąć w znaczeniu umierać

vorkommen – zdarzać się

zukommen – zbliżać się, poczekać np. na rozwój wypadków

W zdaniu twierdzącym czasu Präsens wygląda to tak, że przedrostek przeskakuje na koniec zdania:

Ins Kino komme ich sicher mit Do kina pójdę na pewno z … (Tobą lub z Wami)

Der Zug kommt um 14.05 Uhr an – Pociag przyjeżdża o 14.05

Er kommt mit dem Geld nicht gut aus – On nie radzi sobie dobrze z pieniędzmi

Die Politiker kommen oft vom Thema ab – Politycy często zbaczają (odchodzą) z tematu

Meine Schwester kommt später nach Moja siostra przyjdzie później

Der Zug ist gerade angekommen – pociąg właśnie przyjechał

W czasie przeszłym konstrukcja zdań jest inna (przedrostek pozostaje przy czasowniku wraz z formą czasownika w czasie przeszłym, czyli gekommen):

So etwas ist mir noch nie vorgekommencoś takiego nie zdarzylo mi się jeszcze nigdy

Leute sind vor der Hitze umgekommenLudzie ginęli od upału

Der Schnellzug ist zehn Minuten später angekommenPociąg ekspresowy przyjechał 10 minut później

Znane porzekadła z wyrazem z kommen

Das kommt gar nicht in Frage – To nie wchodzi w rachubę

Ich habe es kommen sehen – Wiedziałam, że tak się stanie

Jetzt komme ich an die Reihe – Teraz jest moja kolej

Das Kleid ist aus der Mode gekommen – Ta suknia wyszła z mody (niemodna)

Auf zwei Deutsche kommt ein Auto – na dwóch Niemców przypada jedno auto

Du kommst mir gerade recht – Właśnie Ciebie mi brakowało

Zobacz jak jest z innymi czasownikami:  CZASOWNIK GEHEN Z PRZEDROSTKAMI

Czasownik KOMMEN z przedrostkami to przykłady zdań i praktycznego zastosowania.

®2019 Copyright by Beata Jodel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*