Czasownik lassen w zdaniach

Czasownik lassen w zdaniach posiada wiele znaczeń i jest często używanym czasownikiem niemieckim.

Ten czasownik sprawia wiele problemów podczas nauki, gdyż nie posiada dokładnego odpowiednika w języku polskim. Na początek jednak trzeba poznać jego odmianę, aby poprawnie układać zdania:

ich lasse                                    wir lassen

du lässt                                      ihr lasst

er, sie, es lässt                        sie, Sie lassen

Jest to odmiana nieregularna w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej.

Jakie znaczenia ma ten czasownik? Oto niektóre z nich:

  1. Zostawiać – Lass mich in Ruhe (zostaw mnie w spokoju)
  2. Pozwalać – Wir lassen hier unser Auto stehen (pozwalamy, aby nasze auto tu stało)
  3. Dać – das lässt sich nich machen (tego nie da się zrobić)
  4. Kazać : Ich lasse meine Kinder das Zimmer aufzuräumen  (każę moim dzieciom posprzątać pokój)
  5. Polecać cos zrobić : Wir sollen das Auto reparieren lassen

Czasownik lassen w zdaniach współistnieje z różnymi przedrostkami.

W ten sposób tworzone są czasowniki rozdzielnie złożone (zaznaczone na różowo) i nierozdzielnie złożone (zaznaczone na czarno).

Oto przykłady:

auslassen – pomijać, opuszczać

belassen – pozostawiać

erlassen – wydawać

entlassen – zwalniać (pracownika)

einlassen – wpuszczać

freilassen – uwalniać, wypuszczać

hinterlassen – pozostawiać

nachlassen – ustępować, słabnąć

reinlassen – wpuszczać do środka

verlassen – opuszczać

unterlassen – zaniechać, zaniedbać

zulassen – dopuszczać

zurücklassen – zostawiać

Der Mann lässt seinen Hund von der Leine laufen – ten mężczyzna spuszcza swojego psa ze smyczy.

Ich lasse den Hund frei wypuszczam psa

Das Kind lässt die Katze rein ins Haus – dziecko wpuszcza kota do domu.

Er will die Familie verlassen und nach England ziehen on chce zostawić rodzinę i przeprowadzić się do Anglii (przedrostek pozostaje przy czasowniku lassen cały czas.

Wróć do tematu Czasowniki rozdzielnie złożone

Czasownik lassen występuje również w bezpośrednim sąsiedztwie innych czasowników (oba muszą być w bezokoliczniku) np.:

liegen lassen – zostawić w stanie leżącym

stehen lassen – zostawić na stojąco

bleiben lassen – zostawić

gehen lassen – wypuszczać

reparieren lassen – naprawiać

weinen lassen – pozwalać płakać

Np. Die Mutter lässt das Kind weinen – Matka zostawia dziecko płaczące

W czasie przeszłym lassen wiąże się czasownikiem posiłkowym haben (który podlega odmianie w zależności od osoby). 

Wygląda to w zdaniu następująco:

Herr Meier hat die Familie verlassenPan Meier zostawił rodzinę (czasownik nierozdzielnie złożony)

Du hast fremden Hund reingelassenwpuściłeś obcego psa (w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych dochodzi „ge” w środek złożonego czasownika.

Ich habe meinen Wagen reparieren lassenoddałam do naprawy mój samochód (oba czasowniki są w bezokoliczniku)

Czasownik lassen w zdaniach posiada wiele znaczeń a dodanie przedrostków zmienia jego oblicza.

2018 Copyright by Beata Jodel

2 myśli w temacie “Czasownik lassen w zdaniach”

    1. Np. Ich lasse mir die Haare schneiden oznacza – daje sobie obciąć włosy, czyli że ktoś mi je obcina. Drugi przyklad : Lassen Sie sich nicht stören – proszę sobie nie przeszkadzac. Tak więc „sich lassen” to forma zwrotna czasownika lassen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*