Czasownik MACHEN z przedrostkami

Czasownik MACHEN z przedrostkami występuje często w języku niemieckim, dlatego warto zająć się tym tematem.

Mówimy często o robieniu czegoś (wir machen) i od tego wyrazu powstało wiele słów mniej lub bardziej podobnych do rdzenia czasownika MACHEN.

Te najbardziej popularne wg mnie to :

aufmachen – otwierać
zumachen – zamykać
anmachen – podrywać
ausmachen – wynosić
kaputtmachen – zepsuć
durchmachen – przerabiać do końca
nachmachen – naśladować
schwermachen – utrudniać

Są to czasowniki rozdzielnie złożone czyli w zdaniu twierdzącym konstrukcja zdania wygląda tak:

Ich mache das Fenster auf Ja otwieram okno

Er macht die Tür zu On zamyka drzwi

Thomas macht Anke anThomas podrywa Anke

Kinder machen oft die Spielzeuge kaputt Dzieci często psują zabawki

Die Tochter macht die Geste der Mutter nach Córka naśladuje gesty matki

Ihr Mann macht ihr Leben schwer Jej mąż utrudnia jej życie

Odmieniony jest czasownik „machen” wg osoby a przedrostek przeniesiony jest na koniec zdania.

Natomiast w czasie przeszłym zdania mają inną konstrukcję:

Ich habe das Fenster aufgemacht.

Er hat die Tür zugemacht.

Thomas hat Anke angemacht.

Kinder haben oft die Spielzeuge kaputtgemacht.

Die Tochter hat die Geste der Mutter nachgemacht.

Ihr Mann hat ihr Leben schwergemacht.

Ich habe gerade das Fenster zugemacht –  Właśnie zamknęłam okno

Jeśli chcesz więcej wiedzieć na ten temat kliknij na  Czasowniki rozdzielnie złożone

Przy okazji słowa MACHEN warto poruszyć temat słowa TUN.

Czasownik TUN oznacza : , czynić, robić, dokonywać. Teoretycznie znaczy to samo ale nie do końca. W niektórym przypadkach MACHEN i TUN są wymienne np:

Was hast du hier zu machen ?/ Was hast du hier zu tun? – co masz tutaj do zrobienia?

Można powiedzieć, że TUN jest bardziej wzniosły w zdaniu niż MACHEN.

Mówi się : Es tut mir leid (jest mi przykro) i nie można tego zamienić na Es macht mir leid.

Inne przykłady to:

Leichter gesagt als getan (porzekadło) – łatwiej powiedzieć niż zrobić

Denn sie wissen nicht was się tun (z Pisma Św) – bo nie wiedzą co czynią

Ist Stehlen akzeptabel, nur weil viele es tun? – Czy kradzież jest akceptowalna tylko dlatego, że wielu to robi?

Czasownik MACHEN z przedrostkami to przykłady zdań i praktycznego zastosowania.

®2016 Copyright by Beata Jodel

 

 

 

 

2 myśli w temacie “Czasownik MACHEN z przedrostkami”

    1. Nie, ponieważ to zdanie jest w Genitiv, czyli w dopełniaczu. Tam forma żeńska przybiera rodzajnik „der” a męska i nijaka des np. des Vaters (dochodzi jeszcze „s” do rzeczownika).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*