Czasowniki modalne w języku niemieckim

Czasowniki modalne w języku niemieckim to kolejny temat gramatyczny. Często używane zarówno w niemieckim jak i polskim, tylko szyk zdania jest inny.

Czasowniki modalne w języku niemieckim (Modalverben) to  czasowniki, które często występują w zdaniu razem z drugim czasownikiem, z czego modalny jest odmieniany a drugi czasownik pozostaje w bezokoliczniku (na końcu zdania). Szyk zdania czyli kolejność wyrazów w zdaniu jest bardzo ważna.

Na początek przykład, który najlepiej zobrazuje ten temat:

Ich will nach Hause fahren – chcę jechać do domu. To jest prawidłowe zdanie, choć możemy również powiedzieć w skrócie: Ich will nach Hause – chcę do domu (to zdanie jest takie trochę niepełne, ale zdarza się również)

Mamy następujące czasowniki modalne:

können – móc, potrafić

müssen – musieć, mieć przymus, obowiązek

wollen – chcieć, życzyć sobie

sollen – mieć powinność

dürfen – mieć pozwolenie

mögen – lubić, mieć ochotę
 

Czasowniki modalne w języku niemieckim odmieniają się tak jak w tabeli poniżej a drugi czasownik występuje na końcu zdania i nie podlega odmianie np.

Ich kann gut kochen – Potrafię dobrze gotować

du willst ins Kino gehen – Ty chcesz iść do kina

Er muss schon zur Arbeit gehen – On musi już iść do pracy

Wir sollen uns beeilen – My powinniśmy się pospieszyć

Ihr dürft hier nicht rauchen  – Wam nie wolno tutaj palić

Sie mögen Alkohol trinken – Oni lubią pić alkohol

Was möchten Sie noch bestellen? Co chciałaby Pani/Pan jeszcze zamówić?

Ich kann zu Fuß gehen – mogę iść na piechotę.

czasowniki modalne w języku niemieckim

Schluss mit dem Faulenzen – Koniec z leniuchowaniem.

Lass uns endlich einen Satz mit Modalberben bilden – Ułóżmy w końcu zdanie z czasownikami modalnymi.

 

Odmiana niemieckich czasowników modalnych w czasie teraźniejszym:

Osoba können
(umieć)
wollen
(chcieć)
müssen
(musieć)
sollen
(mieć powinność)
dürfen
(mieć pozwolenie)
mögen
(lubić/ chcieć)
ich kann will muss soll darf mag / möchte
du kannst willst musst sollst darfst magst / möchtest
er/sie/es kann will muss soll darf mag / möchte
wir können wollen müssen sollen dürfen mögen / möchten
ihr könnt wollt müsst sollt dürft mögt / möchtet
sie/Sie können wollen müssen sollen dürfen mögen/ möchten

Jak widzisz odmiana trochę się różni od innych czasowników. Charakterystyczną ich cechą jest to, że czasowniki w l. poj. w 1 i 3 osobie są takie same.

Oprócz 6 czasowników modalnych w tabelce jest również czasownik möchten, który jest formą przypuszczającą czasownika mögen. Czasownik ten jest bardzo często używany jako forma grzecznościowa. Np. kupując w sklepie coś wszyscy mówią:

Ich möchte gerne 100 Gramm Käse – Chciałabym 100 gram sera żółtego. To popularny zwrot podczas zakupów.

Bitte geben Sie mir ein Kilo Äpfel – Proszę dać kilo jabłek

Pytania tworzy się przez inwersję czyli przestawienie podmiotu z orzeczeniem np:

Möchtest du ein Kino Pflaumen? Czy chciałbyś kilogram śliwek?

Gibst du mir diese Blumen? Czy dasz mi te kwiaty?

Jeśli chodzi o czasowniki niemieckie to warto wrócić do tematu : CZASOWNIKI ROZDZIELNIE ZŁOŻONE

Czasowniki modalne w języku niemieckim okazują się bardzo przydatnymi zwrotami w każdej rozmowie. Trzeba jednak opanować odmianę tych czasowników. Nieregularne są tylko w liczbie pojedynczej a dalej idzie gładko.

 ®2016 Copyright by Beata Jodel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*