Czasowniki niemieckie z zu i bez zu

Czasowniki niemieckie z „zu” i bez „zu” to bardzo ciekawy temat gramatyczny.

W języku niemieckim  spotykamy się z dwoma niemieckimi czasownikami w jednym zdaniu już podczas nauki o czasownikach modalnych i przy okazji używania podwójnych wyrażeń takich jak: spazieren gehen, einkaufen gehen, schlafen gehen, schwimmen gehen.

Konstrukcja zdania z czasownikiem modalnym polega na tym, że pierwszy czasownik (modalny) jest odmieniony wg osoby a drugi czasownik pozostaje w bezokoliczniku zwykle na końcu zdania.

Ich muss zum Amt gehen – muszę iść do urzędu

Er soll schon wegfahren – On powinien już wyjechać

Jeśli chodzi o ten drugi przypadek to oba czasowniki pozostają w tej samej formie bezokolicznikowej, chyba że przechodzimy na czas przeszły. Np.

Ich gehe am Samstag schwimmen – Idę w sobotę pływać

Ich bin gestern schwimmen gegangen – Byłam wczoraj pływać

Es ist wichtig alle Gesichter mit dem Respekt zu behandeln – ważne jest aby wszystkie twarze traktować z szacunkiem.

Czasowniki niemieckie bez zu

W języku niemieckim mamy czasowniki w bezokoliczniku używane z „zu” lub bez „zu”. Jak rozróżnić kiedy stosujemy jaką formę. Jak to musi być konstrukcja zdania?

Najczęściej spotykamy taką konstrukcję po czasownikach modalnych :

  • müssen, können, wollen, sollen, dürfen, mögen, möchten oraz po czasowniku lassen.

 Die Kinder müssen heute in die Schule gehen – Dzieci muszą dzisiaj iść do szkoły.

Wir dürfen hier essen – Nam wolno tu jeść

Lass mich schlafen. – Pozwól mi spać.

Formę bez „zu” używa się również po:

  • czasownikach związanych z ruchem : gehen, laufen, fahren, kommen

Wir gehen heute schwimmen – idziemy dzisiaj pływać

  • czasownikach związane z naszymi zmysłami : fühlen, hören, sehen

Man sieht die Vögel fliegen – widać latające ptaki

  • po czasownikach: lehren, lernen, bleiben

Bleib stehen! Stój

  • w czasie przyszłym Futur I z czasownikiem werden

Ich werde dich Deutsch lehren – Będę Cię uczyć niemieckiego

  • w trybie przypuszczającym Konjunktiv II z czasownikiem würden

Würdest du das für mich machen? Zrobiłabyś to dla mnie?

Man kann einem Menschenaffen nicht  in die Augen schauen, ohne etwa besonders zu spüren – Nie można spojrzeć małpie człekokształtnej w oczy nie czując czegoś szczególnego.

Czasowniki z zu w niemieckim

Czasowniki z „zu” stosuje się w pozostałych przypadkach niż wcześniej omówione. Jeśli w niemieckim zdaniu występują się 2 czasowniki, to najczęściej pierwszy z nich odmienia się i stoi na swoim standardowym miejscu, a drugi stoi na końcu zdania w bezokoliczniku. Przed tym drugim czasownikiem znajduje się najczęściej słówko„zu”.

Bezokolicznika z „zu” używa się po:

  • rzeczownikach łączących się z haben: Zeit Haben, Lust haben

Hast du Zeit mit mir zu plaudern? Czy masz czas ze mną pogawędzić?
Sie haben Lust is Kino zu gehen – Oni mają ochotę iść do kina.

Ich habe noch viel zu tun – Mam jeszcze dużo do zrobienia

  • wyrażeniach bezosobowych: es ist gut, es ist wichtig, es ist erlaubt

 Es ist wichtig Mathe gut zu lernen – Jest ważne nauczyć się dobrze matematyki.
Es ist wichtig Autofahren zu lernen – Ważne jest, żeby nauczyć się prowadzić samochód.

  • po czasownikach wyrażających czyjeś zdanie: meinen, glauben, denken, hoffen

Es ist schwer das zu glauben – Ciężko w to uwierzyć

Hör auf so zu denken – Przestań tak myśleć

Ich hoffe, meine Tante in Krakau zu besuchen – Mam nadzieję moją ciocię w Krakowie odwiedzić

  • anfangen, versuchen, aufhören, vorhaben (w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych „zu” wskakuje między rozłączone części czasownika)

Es ist Zeit das anzufangen – Czas to zacząć

Es ist Zeit es zu versuchen – Czas spróbować

Hör endlich auf zu rauchen! – Przestań w końcu palić!

Na pewno jest więcej przypadków takich zdań ale ja ujęłam moim zdaniem te najważniejsze.

Czasowniki niemieckie z zu i bez zu to przykłady zdań z tymi przyimkami lub bez ale o podobnym znaczeniu. Zamieściłam ciekawe obrazki z podpisami dotyczącego tego tematu.

®Copyright by Beata Jodel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*