Czasowniki nierozdzielnie złożone

Czasowniki nierozdzielnie złożone to temat gramatyczny do omówienia obok niemieckich czasowników rozdzielnie złożonych.

Na czym polega różnica w tych czasownikach? Wszystko zależy od przedrostków, które występują przed czasownikiem. Czasowniki rozdzielnie złożone mają to do siebie, że przedrostki odrywają się od czasowników w zdaniach zbudowanych wg schematu : Ich mache das Fenster auf (otwieram okno). Możesz do nich wrócić : TUTAJ

Przedrostki wymienione poniżej w sposób nierozdzielny są połączone z czasownikiem. Te przedrostki występują tylko razem z czasownikiem, gdyż samodzielnie nie mają znaczenia.

Przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych:

be – z.B. beantworten (odpowiadać)
emp – z.B.  empfehlen (polecać)
ent – z.B.  entwerfen (projektowć)
er – z.B.  erneuern (odnawiać)
ge – z.B.  gehören (należeć)
ver – z.B. vergessen (zapomnieć)
zer – z.B. zerschlagen (porozbijać)

z.B. – zum Beispiel – na przykład

W czasownikach nierozdzielnie złożonych przedrostki są nieakcentowane i nie mają samodzielnego znaczenia. Zwykle czasownik bez przedrostka ma całkiem inne znaczenie niż z przedrostkiem. Czasem jednak znaczenie czasownika z przedrostkiem i bez jest podobne np. reisen i verreisen (podróżować).

Przykłady :

 • arbeiten (pracować)
 • bearbeiten (przepracować)

 

 • fallen (upadać)
 • gefallen (podobać się)

 

 • kommen  (przychodzić)
 • entkommen (uciekać),  bekommen (otrzymać)

 

 • suchen (szukać)
 • besuchen (odwiedzać)

 

 • lassen (zostawić)
 • verlassen (opuszczać)

 

 • stehen  (stać)
 • entstehen  (powstawać), verstehen (rozumieć)

 

 • hören  (słuchać)
 • gehören  (należeć),  sich verhören (przesłyszeć się)

 

 • zählen  (liczyć)
 • erzählen  (opowiadać)

Jak to wygląda w zdaniach? Czasowniki nierozdzielnie złożone są odmieniane w zależności od osoby i pozostają na swoim miejscu przy czasowniku:

 

 

 

 

 

Die Mutter erzählt  ihrer Tochter ein Märchen – Matka opowiada swojej córce  bajkę.

Wir besuchen unsere Familie in Deutschland – My odwiedzamy naszą rodzinę w Niemczech.

Kannstu du das begreifen ? Możesz to pojąć?

Das Haus gehört mir – Dom należy do mnie.

Ich vergesse schnell die Einzelheiten – Szybko zapominam szczegóły

Diese Verben gefallen mir – Te czasowniki podobają mi się.

Czasowniki nierozdzielnie złożone mają inne przedrostki niż czasowniki rozdzielnie złożone w języku niemieckim. Przedrostki pozostają na stałe z czasownikiem.

®2018 Copyright by Beata Jodel

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*