Czasowniki regularne w języku niemieckim

Czasowniki regularne w języku niemieckim występują często a nawet można rzec, że większość czasowników w tym języku jest regularna.

Co oznacza takie twierdzenie? Otóż wystarczy w czasie przeszłym dodać„ge” z przodu a potem do rdzenia czasownika dodać „t” i ostatecznie powstaje forma gespielt. Czasownik: spielen grać, bawić się jest całkowicie regularny zarówno w czasie teraźniejszym jak i przeszłym.

W czasie teraźniejszym:

Ich spiele                                            Wir spielen

Du spielst                                           Ihr spielt

Er, sie, es spielt                               Sie spielen

Rdzeń wyrazu to spiel. Do tego dodajemy a z przodu ge i gotowe.

Dzięki tym regułom powstaje zdanie: Ich habe gestern lange Karten gespielt – Grałam wczoraj w karty. Druga rubryka to odmiana w 3 os. liczby pojedynczej np. Er spielt Lego. On bawi się lego. W tym celu stworzyłam specjalną tabelę, aby pokazać regularność czasowników. Wybrane przeze mnie czasowniki są regularne zarówno w czasie teraźniejszym jak i w dwóch czasach przeszłych. Nie zawsze tak jest. Np. czasownik gehen jest regularny tylko w czasie teraźniejszym:

Ich gehe                                                      Wir gehen

Du gehst                                                    Ihr geht

Er, sie, es geht                                        Sie gehen

Natomiast w czasach przeszłych już nie. W Präteritum jest forma ging a w Perfekt : ist gegangen.

Poznaj inne CZASOWNIKI NIEMIECKIE I ICH ODMIANY.

Czasowniki regularne w języku niemieckim to temat łatwy i jak dotąd o dziwo, przeze mnie nie poruszany. Tabela pokaże Ci jak tworzymy wspomnianą regularność.

Czasowniki regularne w j. niemieckim – jak tworzymy?

Czasownik 3 os. l. poj. (Präsens) Präteritum Perfekt
malen malt malte hat gemalt
spielen spielt spielte hat gespielt
sagen sagt sagte hat gesagt
hören hört hörte hat gehört
führen führt führte hat geführt
lachen lacht lachte hat gelacht
machen macht machte hat gemacht
meinen meint meinte hat gemeint
kaufen kauft kaufte hat gekauft
kochen kocht kochte hat gekocht
fragen fragt fragte hat gefragt
lernen lernt lernte hat gelernt
wohnen wohnt wohnte hat gewohnt
weinen weint weinte hat geweint
üben übt übte hat geübt
zeigen zeigt zeigte hat gezeigt

Przykładowe zdania z innymi czasownikami regularnymi w niemieckim czasie Perfekt:

Meine Mutter hat am Sonntag Spaghetti gekocht. Moja mama ugotowała spagetti w niedzielę. 

Ich habe neue Schuhe gekauft. Kupiłam nowe buty. 

Wir haben keinen Lärm mehr gehört. Nie słyszałam więcej hałasu.

Mein Vater hat 10 Jahre in diesem Haus gewohnt. Mój ojciec mieszkał 10 lat w tym domu. 

Seine Schwester hat diesen Bild gemalt. Moja siostra namalowała ten obraz. 

Mamy też całkiem sporo czasowników nieregularnych, ale tych trzeba nauczyć się na pamięć w całości. Mają różne końcówki a czasem w ogóle się nie zmieniają w stosunku do czasu teraźniejszego.

Zajrzyj i korzystaj z: TABELI CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH.

Czasowniki regularne w języku niemieckim występują bardzo często i dlatego warto nauczyć się przedrostka i końcówki.

®2019 Copyright by Beata Jodel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*