czasowniki regularne niemiecki
Poznaj zasady odmiany regularnych czasowników w języku niemieckim. Szczegółowe informacje i przykłady pomogą Ci je opanować.

W artykule omówione zostaną czasowniki regularne w języku niemieckim, które stanowią podstawę dla nauki tego języka. Przedstawione zostaną definicje, budowa oraz koniugacja w różnych czasach i trybach. Na koniec zaprezentowane zostaną najczęściej używane czasowniki regularne wraz z ich zastosowaniem w zdaniach.

Definicja i charakterystyka czasowników regularnych w języku niemieckim

Czasowniki regularne, zwane również czasownikami słabymi (niem. schwache Verben), stanowią największą grupę czasowników w języku niemieckim. Ich charakterystyczną cechą jest to, że podczas odmiany przez osoby i czasy zachowują stałą formę rdzenia, a zmiany zachodzą jedynie w końcówkach. Dzięki temu, opanowanie odmiany czasowników regularnych jest stosunkowo proste i pozwala na szybkie opanowanie podstaw języka niemieckiego.

Warto zaznaczyć, że czasowniki regularne w języku niemieckim mają swoje odpowiedniki w innych językach germańskich, takich jak angielski czy holenderski. Wszystkie one odmieniają się w podobny sposób, co ułatwia naukę dla osób znających inne języki z tej rodziny. W języku niemieckim czasowniki regularne są najczęściej używane, dlatego warto znać ich zasady odmiany i zastosowanie w zdaniach.

Budowa czasowników regularnych w języku niemieckim

Podstawową formą czasownika regularnego jest jego bezokolicznik (niem. Infinitiv), który zawsze kończy się na -en lub -n. Aby odmienić czasownik regularny, należy najpierw wyodrębnić jego rdzeń (niem. Stamm), czyli formę bez końcówki bezokolicznika. Rdzeń czasownika pozostaje niezmienny podczas odmiany przez osoby i czasy, a zmiany dotyczą jedynie końcówek.

Przykładem czasownika regularnego jest spielen (grać). Rdzeń tego czasownika to spiel-, a końcówka bezokolicznika to -en. Odmieniając czasownik spielen przez osoby i czasy, dodajemy odpowiednie końcówki do rdzenia spiel-, np. ich spiele (ja gram), du spielst (ty grasz), er/sie/es spielt (on/ona/to gra) itd. Warto zaznaczyć, że istnieją pewne nieregularności w odmianie czasowników regularnych, np. w przypadku tzw. czasowników mieszanych (niem. gemischte Verben), które łączą cechy czasowników regularnych i nieregularnych. Jednak zasady te są stosunkowo proste do opanowania i nie stanowią większego wyzwania dla uczących się języka niemieckiego.

Koniugacja czasowników regularnych w teraźniejszym czasie (Präsens)

Koniugacja czasowników regularnych w teraźniejszym czasie (Präsens) jest stosunkowo prosta i opiera się na dodawaniu odpowiednich końcówek do rdzenia czasownika. Końcówki dla poszczególnych osób i liczb to: -e, -st, -t, -en, -t, -en. Poniżej przedstawiamy przykład koniugacji czasownika spielen (grać) w teraźniejszym czasie:

 • ich spiele (ja gram)
 • du spielst (ty grasz)
 • er/sie/es spielt (on/ona/to gra)
 • wir spielen (my gramy)
 • ihr spielt (wy gracie)
 • sie/Sie spielen (oni/Pan/Pani/Państwo grają)

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych czasowników regularnych, konieczne jest zastosowanie tzw. Umlautu (przeobrażenia samogłoski) w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej. Przykład: arbeiten (pracować) – du arbeitest, er/sie/es arbeitet.

Użycie czasowników regularnych w przeszłym czasie (Präteritum)

W przeszłym czasie (Präteritum) czasowniki regularne odmieniają się również według określonych reguł. W przypadku czasowników regularnych, koniugacja polega na dodaniu do rdzenia czasownika końcówki -te oraz odpowiednich końcówek dla poszczególnych osób i liczb: -te, -test, -te, -ten, -tet, -ten. Przykład koniugacji czasownika spielen (grać) w przeszłym czasie:

 • ich spielte (ja grałem/gralam)
 • du spieltest (ty grałeś/grałaś)
 • er/sie/es spielte (on/ona/to grał/grała)
 • wir spielten (my graliśmy)
 • ihr spieltet (wy graliście)
 • sie/Sie spielten (oni/Pan/Pani/Państwo grali)

Warto zauważyć, że w języku niemieckim przeszły czas (Präteritum) jest używany głównie w sytuacjach formalnych, w piśmie oraz w opowiadaniach. W mowie potocznej częściej stosuje się czas przeszły złożony (Perfekt), który również odmienia się regularnie dla czasowników regularnych.

Czas przyszły (Futur I) w kontekście czasowników regularnych

Czas przyszły (Futur I) w języku niemieckim jest używany do wyrażania przyszłych działań i wydarzeń. Czasowniki regularne w czasie przyszłym są stosowane w podobny sposób jak w innych czasach, ale z dodanym czasownikiem modalnym „werden” (być). Budowa czasu przyszłego dla czasowników regularnych jest dość prosta.

Aby utworzyć czas przyszły dla czasowników regularnych, należy użyć odpowiedniej formy czasownika modalnego „werden” w teraźniejszym czasie, a następnie dodać bezokolicznik czasownika regularnego. Na przykład, dla czasownika „spielen” (grać), tworzymy czas przyszły w ten sposób: „ich werde spielen” (ja będę grać), „du wirst spielen” (ty będziesz grać), „er/sie/es wird spielen” (on/ona/ono będzie grać), „wir werden spielen” (my będziemy grać), „ihr werdet spielen” (wy będziecie grać), „sie werden spielen” (oni/one będą grać).

Czas przyszły w języku niemieckim jest używany w różnych kontekstach, takich jak planowanie przyszłych działań, wyrażanie intencji, przewidywanie przyszłych wydarzeń itp. Na przykład, możemy powiedzieć „Ich werde morgen ins Kino gehen” (Jutro pójdę do kina), „Wir werden nächstes Jahr in den Urlaub fahren” (W przyszłym roku pojedziemy na wakacje), „Sie wird nächste Woche eine Prüfung haben” (Ona będzie miała egzamin w przyszłym tygodniu). Czas przyszły jest również używany w zdaniach warunkowych, gdzie wyrażamy, co by się stało, gdyby pewne warunki zostały spełnione. Na przykład, „Wenn es regnet, werde ich zu Hause bleiben” (Jeśli będzie padać, zostanę w domu).

Czasowniki regularne w trybie rozkazującym (Imperativ)

Tryb rozkazujący (Imperativ) w języku niemieckim jest używany do wydawania poleceń, dawania wskazówek, wyrażania życzeń itp. Czasowniki regularne w trybie rozkazującym mają specyficzną budowę, która różni się od innych czasów.

Aby utworzyć tryb rozkazujący dla czasowników regularnych, należy usunąć końcówkę -en z bezokolicznika czasownika i dodać odpowiednią końcówkę dla danej osobowej formy. Na przykład, dla czasownika „machen” (robić), tworzymy tryb rozkazujący w ten sposób: „mach” (ty), „machen wir” (my), „macht” (wy).

W przypadku czasowników regularnych, tryb rozkazujący jest identyczny z formą drugiej osoby liczby pojedynczej (ty) w teraźniejszym czasie. Jednak dla formy pierwszej osoby liczby mnogiej (my) dodajemy końcówkę -en, a dla formy drugiej osoby liczby mnogiej (wy) dodajemy końcówkę -t.

Tryb rozkazujący jest używany w różnych sytuacjach, takich jak dawanie poleceń („Mach das Fenster auf!” – Otwórz okno!), wyrażanie życzeń („Hab einen schönen Tag!” – Miłego dnia!), prośby („Hilf mir bitte!” – Pomóż mi proszę!) itp. Ważne jest, aby pamiętać, że tryb rozkazujący jest stosowany tylko w drugiej osobie (ty, wy) i nie ma formy dla pierwszej osoby (ja).

Czasowniki regularne w trybie przypuszczającym (Konjunktiv)

Tryb przypuszczający, zwany również trybem łączącym (Konjunktiv), służy do wyrażania sytuacji hipotetycznych, niepewnych lub nieosiągalnych. W języku niemieckim wyróżniamy dwa rodzaje trybu przypuszczającego: Konjunktiv I i Konjunktiv II. Czasowniki regularne odmieniają się w trybie przypuszczającym według określonych reguł, które różnią się w zależności od rodzaju trybu.

Konjunktiv I stosowany jest głównie w mowie zależnej oraz w formalnych sytuacjach, takich jak oficjalne przemówienia czy artykuły prasowe. Aby utworzyć formę czasownika regularnego w Konjunktiv I, należy dodać odpowiednie końcówki do tematu czasownika. Końcówki te są następujące:

 • 1. osoba liczby pojedynczej: -e
 • 2. osoba liczby pojedynczej: -est
 • 3. osoba liczby pojedynczej: -e
 • 1. osoba liczby mnogiej: -en
 • 2. osoba liczby mnogiej: -et
 • 3. osoba liczby mnogiej: -en

Przykład odmiany czasownika regularnego „spielen” (grać) w Konjunktiv I:

 • ich spiele
 • du spielest
 • er/sie/es spiele
 • wir/sie spielen
 • ihr spielet
 • sie spielen

Konjunktiv II używany jest do wyrażania sytuacji hipotetycznych, nieosiągalnych życzeń czy też uprzejmych próśb. W przypadku czasowników regularnych, formy Konjunktiv II tworzy się przez dodanie odpowiednich końcówek do formy czasownika w czasie przeszłym (Präteritum). Końcówki te są następujące:

 • 1. osoba liczby pojedynczej: -e
 • 2. osoba liczby pojedynczej: -est
 • 3. osoba liczby pojedynczej: -e
 • 1. osoba liczby mnogiej: -en
 • 2. osoba liczby mnogiej: -et
 • 3. osoba liczby mnogiej: -en

Przykład odmiany czasownika regularnego „spielen” (grać) w Konjunktiv II:

 • ich spielte
 • du spieltest
 • er/sie/es spielte
 • wir/sie spielten
 • ihr spieltet
 • sie spielten

Najczęściej używane czasowniki regularne w języku niemieckim i ich zastosowanie w zdaniach

W języku niemieckim istnieje wiele czasowników regularnych, które są często używane w codziennej komunikacji. Oto kilka z nich wraz z przykładami zdań:

 • arbeiten (pracować): Ich arbeite jeden Tag von 9 bis 17 Uhr. (Pracuję każdego dnia od 9 do 17.)
 • lernen (uczyć się): Sie lernt jeden Abend Deutsch. (Ona uczy się niemieckiego każdego wieczoru.)
 • wohnen (mieszkać): Wir wohnen in einer kleinen Wohnung. (Mieszkamy w małym mieszkaniu.)
 • spielen (grać): Er spielt gerne Schach. (On chętnie gra w szachy.)
 • kochen (gotować): Ich koche heute Abendessen für meine Familie. (Dziś wieczorem gotuję kolację dla mojej rodziny.)

Znając te i inne czasowniki regularne oraz umiejętność ich odmiany w różnych czasach i trybach, można skutecznie komunikować się w języku niemieckim. Ważne jest jednak regularne ćwiczenie i praktyka, aby opanować odmianę czasowników regularnych i zastosowanie ich w różnych kontekstach.