Czasowniki zwrotne w języku niemieckim

Czasowniki zwrotne w języku niemieckim są często zbieżne z czasownikami polskimi. Zobacz jakie …


Czasowniki zwrotne w języku niemieckim to te, które występują w połączeniu z zaimkiem zwrotnym „sich”, – w tłumaczeniu polskim „się”.  Zwrotny oznacza zwracanie się zaimka w kierunku  podmiotu. W języku polskim zaimek pozostaje taki sam we wszystkich osobach. W niemieckim tak nie jest, trzeba zapamiętać zaimki razem z odpowiednią osobą.

Przykład odmiany czasownika zwrotnego „cieszyć się”

Ich freue mich – ja cieszę się

Du freust dich – ty cieszysz się

Er, sie, es freut sich – on, ona, ono  cieszy się

Wir freuen uns – my cieszymy się

Ihr freut euch – wy cieszycie się

Sie freuen sich – oni cieszą się

Jak widać zaimek zwrotny sich jest tylko w 3 osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

Często czasowniki zwrotne niemieckie i polskie pokrywają się tak jak w czasowniku „cieszyć się”. Inne takie czasowniki to:

sich beeilen – pospieszyć się

sich beschäftigen – zajmować się

sich fühlen – czuć się

sich interessieren – interesować się

sich kämmen – czesać się

sich lohnen – opłacać się

sich rasieren – golić się

sich treffen – spotkać się

sich verabschieden – pożegnać się

sich verspäten – spóźniać się

sich vorstellen – przedstawiać się

sich waschen – myć się

Ich wasche mich gern – ja myje się chętnie

Konstrukcja zdań z powyższymi czasownikami jest taka sama jak w przykładzie „cieszyć się”

Niektóre czasowniki zwrotne w języku polskim nie są zwrotne w języku niemieckim. Wymienić tu można m.in.:

lernen  ⇒ Ich lerne – uczę się

heißen ⇒ Ich heiße – nazywam się

spielen ⇒ Wir spielen – my bawimy się

Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku niemieckim są zwrotne w języku polskim. Wymienić tu można m.in.:

sich erholen (wypoczywać) ⇒ Ich erhole mich gut am Sonntag

sich setzen (siadać) ⇒Wir setzen uns an den Tisch

sich unterhalten (rozmawiać) ⇒ Wir unterhalten uns vor der Vorlesung (przed wykładem).

Czasowniki zwrotne w języku niemieckim mają jeszcze drugą formę, o czym też należy pamiętać.

Oto dwa typy odmiany SICH w jednej tabeli:

osoba sich (się) sich (sobie)
ich mich mir
du dich dir
er/sie/es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich sich

Wir waschen uns die Zähne – My myjemy sobie zęby

Inne przykłady to:

Ich schneide mir die Haare – obcinam sobie włosy

Er rasiert sich den Kopf – on goli sobie głowę

Sie wäscht sich die Haare jeden Tag – ona myje sobie włosy codziennie

W Opisie Dnia Po Niemiecku znajdziesz   PRZYKŁADY CZASOWNIKÓW ZWROTNYCH W ZDANIACH

Czasowniki zwrotne w języku niemieckim są często używane w codziennej rozmowie.

®2017 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*