Forma grzecznościowa w języku niemieckim

Forma grzecznościowa w języku niemieckim może przysparzać problemów uczącym się w początkowej fazie nauki, a nawet później.

Ucząc innych właśnie  sprawa formy grzecznościowej w języku niemieckim zmotywowała mnie do wyjaśnienia pojęcia tej formy Pani/Pan na moim blogu. Z jednej strony jest to łatwe ze względu na to, że forma czasownika po SIE nie podlega odmianie, ale jednak przy odmianie przez osoby lub przy zaimku dzierżawczym występuje IHR, IHRE może spowodować niejasności podczas użycia. A gdzie występuje Ihnen?

W języku niemieckim używamy formy grzecznościowej (die Höflichkeitsform) w stosunku do osób nam nieznanych, w sklepach, urzędach, w sytuacjach oficjalnych, często do osób starszych. Tworzenie formy grzecznościowej dotyczy zarówno osoby Pan/ Pani/ Państwo. Te trzy wyrazy mieszczą się w wyrazie: SIE, obojętnie, czy mówimy się do kobiety, mężczyzny, czy też do kilku osób (Państwa). Podobnie jak każdy rzeczownik, forma grzecznościowa SIE jest zawsze pisana wielką literą, niezależnie od tego, czy jest na początku czy w środku zdania.

Sie sind sehr begabt. Pani/Pan jest bardzo zdolna/ny.
Sind Sie Frau Stein? Jest Pani panią Stein?
Sie machen eine gute Arbeit. Państwo wykonują dobrą pracę.
Rufen Sie mich bitte wieder an … Zadzwoni Pan/Pani do mnie znowu
Haben Sie noch etwas für mich? Czy ma Pani/Pan jeszcze coś dla mnie?

Zaimek SIE odmienia się również przez osoby.

W Dativ (Celownik) brzmi : Ihnen

Ich danke Ihnen für die Hilfe – Dziękuję Pani/Panu za pomoc

Für Sie mache ich eine Ausnahme – dla Państwa zrobię wyjątek

Ich bedanke mich bei Ihnen – dziękuję Państwu

W Akkusattiv (Biernik) : SIE

Ich sehe Sie ganz deutlich – Widzę Państwa całkiem wyraźnie

Ich bitte Sie ganz herzlich – proszę Państwa bardzo serdecznie

Ponadto występuje jeszcze forma IHRE, IHR co jest bardzo mylące, ponieważ tak samo wygląda forma JEJ.

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Ihr Vater – Pański ojciec Ihre Mutter – Pańska matka Ihr Kind – Pańskie dziecko Ihre Kinder – Państwa dzieci
Ihr Sohn – Państwa syn Ihre Tochter – Państwa córka Ihr Töchterchen – Państwa córeczka Ihre Cousinen – Państwa kuzynostwo
Ihr Hund – Państwa pies Ihre Katze – Państwa kot Ihr Pferd – Państwa koń Ihre Tiere – Państwa zwierzaki

Beruhigen Sie sich und machen Sie sich bequem. Ich mache Ihnen eine Massage – Proszę się uspokoić i poczuć wygodnie. Zrobię Pani masaż.

Dla przypomnienia odmiana zaimka dzierżawczego z wyszczególnieniem formy IHR, IHRE

Ich : mein, meine, mein, meine (mój, moja, moje)
Du: dein, deine, dein, deine (twój, twoja, twoje)
Er: sein, seine, sein, seine (jego)
Sie : ihr, ihre, ihr, ihre (jej)
ES: sein, seine, sein, seine (tego)
Wir: unser, unsere, unser, unsere (nasz, nasza, nasze)
Ihr: euer, eure, euer, eure (wasz, wasza, wasze)
Sie/Sie : ihr, ihre, ihr, ihre (Państwa, Pański, Pańska)

Przeczytaj inny mój wpis o tym czy  :

MÓWIĆ NA TY CZY PAN/PANI

Forma grzecznościowa w języku niemieckim pokazuje jak jej używać zgodnie z odmianą.

®2017 Copyright by Beata Jodel

 

Zapisz

Zapisz

4 myśli w temacie “Forma grzecznościowa w języku niemieckim”

  1. Ech, właśnie kiedyś przez tę formę grzecznościową wtopiłam ładne powitanie mojej nauczycielki od niemieckiego. Zapytałam jak się czuje, ale na 'ty’. Pani się nie obraziła, ale mnie poprawiła, a ja już byłam taka dumna z siebie, że nadrobiłam trochę niemieckiego na feriach… Pozdrawiam.

    1. W czasie nauki popełnia się czasem błędy. To całkiem normalne. Mi zdarzyło się w Niemczech powiedzieć Tschüss! na powitanie. Nie znałam tego z teorii, więc o błąd nie trudno. Potem się pilnowałam bardzo. Strasznie mnie męczyło jak zrobiłam jakiś błąd a przecież to takie ludzkie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*