Matura ustna z niemieckiego

Matura ustna z niemieckiego to zwroty, które usłyszysz na egzaminie. Pytania komisji sformułowane są w formie grzecznościowej.

Matura ustna z niemieckiego jak i z innych przedmiotów na pewno nie odbędzie się w maju, ale wczoraj podano termin czerwcowy.  To przesunięty termin egzaminów z powodu pandemii. Poniższe zwroty przydatne są nie tylko na egzaminie ustnym (die mündliche Prüfung), ale również w codziennym życiu.

Matura (das Abitur) z języka niemieckiego składa się z dwóch części. Całość trwa 15 minut i jest w formie rozmowy egzaminującego i zdającego. Egzamin ma następujące etapy:

 • krótka rozmowa wstępna
 • rozmowa z odgrywaniem roli
 • opis ilustracji
 • wypowiedź na podstawie przedstawionego materiału

Wstępna rozmowa (2 minuty) może być prowadzona na tematy wymienione poniżej. Więcej tematów znajdziesz w repetytorium języka niemieckiego. Wypowiedź powinna zawierać kilka poprawnych zdań. Ta rozmowa ma oswoić maturzystę (der Abiturient) z sytuacją na egzaminie tak aby pomóc mu pokonać stres i tremę. Sprawdź czy potrafisz coś powiedzieć na te tematy:

 • Erzählen Sie kurz über sich selbst.
 • Haben Sie ein Hobby? Erzählen Sie darüber.
 • Wie sind Ihre Bildungspläne?
 • Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? Warum?
 • Wie sieht Ihr Alltag aus?
 • Beschreiben Sie kurz Ihre beste Freundin/Ihren besten Freund (Aussehen, Charakterseiten?)
 • Wie sollte eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer sein?
 • Welche Fremdsprachen lernen Sie? Warum gerade diese?
 • Was möchten Sie beruflich in Zukunft machen? Warum?
 • Was essen Sie nicht gern? Warum?
 • Was bedeutet für Sie, sich gesund zu ernähren?
 • Reisen Sie gern? Warum (nicht)? Womit fahren Sie am liebsten? Warum?
 • Treiben Sie Sport? Wenn ja – welche Disziplin? Wenn nicht, warum nicht?
 • Haben Sie ein Haustier? Wenn ja- erzählen Sie kurz darüber. Wenn nein – möchten Sie eins haben, welches und warum?
 • Was ist Ihr Lieblingsfilm oder Buch? Erzählen Sie kurz darüber

Zadanie 1. Posługując się podaną mapą myśli, przygotuj się do udzielenia jak najbardziej rozwiniętej odpowiedzi na poniższe pytanie (4 minuty). Wszystko trzeba uzasadnić.

Beispiel: Wo und wie kaufen Sie Ihre Kleidung am liebsten?

Kauf von Kleidung am liebsten:

 • Im Internet
 • Im Einkaufszentrum
 • Kauf beim Schlussverkauf
 • Im Secondhandladen
 • Einkaufen mit einer Freundin
 • Einkaufen mit der Mutter

Zadanie 2 (3 minuty): Należy opisać fotografię: co ogólnie się na niej znajduje. Co jest na pierwszym i drugim planie, jak wygląda/ją osoba/y i co robią. Jak są ubrani? Jakie mają wg zdającego samopoczucie. Jaka sytuacja może mieć miejsce na tym zdjęciu?

Wie soll ich das Bild beschreiben? Jak mam opisać obrazek?

 • Auf dem Bild sehe ich sechs Kinder  – Na obrazku widzę 6 dzieci
 • Vorne befindet sich – na pierwszym planie znajduje się (l. poj)
 • Vorne befinden sich – Na pierwszym planie znajdują się (l. mn)
 • Im Hintergrund sehe ich – W tle (drugi plan) znajduje się ….
 • Im Hintergrund sieht man – W tle (drugi plan) widać …
 • Wahrscheinlich, diese Frau ist sehr glücklich – prawdopodobnie ta kobieta jest bardzo szczęśliwa
 • Ich vermute, sie gehen alle spazieren … przypuszczam, że idą na spacer
 • Ich denke, sie feiern etwas, vielleicht Geburtstag – Myślę, że coś świętują np. urodziny

Zadanie 3 (5 minut). Maturzysta musi dokonać wyboru jednej z pośród 3 opcji w zestawie uzasadniając swój wybór. Dlaczego wybrał jedną opcję a dwie pozostałe odrzucił. Następnie egzaminator zada jeszcze dodatkowe pytania na ten temat.

Np. na zdjęciach masz np. 3 możliwości mieszkaniowe:

– dom jednorodzinny z ogrodem

– mieszkanie w kamienicy

– mieszkanie w wieżowcu w centrum

Jaką opcję chcesz wybrać i dlaczego? Czemu odrzucasz dwie pozostałe opcje.

Matura ustna z niemieckiego to krótka rozmowa i trzy zadania do wykonania.

Oto przykładowe pytania i zwroty egzaminowe:

Jakie pytania może zadać komisja?

 • Was denken Sie darüber? – Co Pan/Pani o tym myśli?
 • Was meinen Sie dazu? – Co Pan/Pani o tym sądzi?
 • Ich habe ein paar Fragen – Mam kilka pytań
 • Beschreiben Sie bitte das Bild – Proszę opisać ten obrazek
 • Erzählen Sie etwas davon – Proszę opowiedzieć coś o tym

Jakie pytania możesz zadać komisji?

 • Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? – Przepraszam czy mogę Pana/Panią o coś zapytać?
 • Könnten Sie das bitte wiederholen? – Czy mogłaby Pani/ mógłby Pan powtórzyć?
 • Ich habe eine Frage – Mam pytanie
 • Was meinen Sie dazu? – Co o Pan/i o tym sądzi?

Jak dyskutować z egzaminatorami?

 • Entschuldigung, ich habe eine Frage – Przepraszam, mam pytanie
 • Ich vermute – Przypuszczam, że
 • Meiner Meinung nach (moim zdaniem …)
 • Mir scheint so, – Wydaje mi się, że
 • Ich bin anderer Meinung – Jestem innego zdania
 • Das kommt gar nicht in Frage – To nie wchodzi wcale w rachubę
 • Ich denke, das ist keine groβe Unterschied – myślę, że to nie jest duża różnica

Jak wyrazić swoją opinię?

 • Ich finde,… – Uważam, że…
 • Ich denke …. Myślę, że
 • Ich meine,… – Sądzę, że…
 • Ich glaube,… – Uważam, że…
 • Meiner Meinung nach (szyk przestawny) – Według mnie…
 • Ich habe den Eindruck, (szyk prosty) – mam wrażenie, że…
 • Ich habe andere Meinug – mam inne zdanie
 • Ich muss zugeben – Muszę przyznać, że…
 • Es ist schwer zu sagen, ob (Ciężko powiedzieć czy …)
 • Ich stimme dem (nicht) zu – Nie zgadzam się z tym

Oprócz matury ustnej jest jeszcze oczywiście pisemna część. Dołączam arkusz i nagranie do egzaminu pisemnego z 2019 roku:

ARKUSZ MATURY PISEMNEJ Z NIEMIECKIEGO

NAGRANIE

Matura ustna z niemieckiego zawiera wszystkie elementy składające się na całość egzaminu wraz z przykładami.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*