O pieniądzach po niemiecku

O pieniądzach po niemiecku to słówka, zwroty i idiomy na ten temat.

Pieniądze (das Geld) to ulubiony temat rozmów, dlatego zdecydowałam się o nich napisać. Nie można bez nich żyć, choć mówi się, że szczęścia nie dają. Chcemy je mieć, próbujemy ich zdobyć jak najwięcej, aby życie było łatwiejsze i bardziej dostatnie. Temu raczej nikt nie zaprzeczy, poza drobnymi wyjątkami osób, które w jakiś sposób wyzwoliły się z mamony. W Niemczech środkiem płatniczym była marka niemiecka od 1873 do 2001. Od 2002 roku wprowadzono Euro [Ojro].

Nikt nie zaprzeczy że:
Geld regiert die Welt – pieniądz rządzi światem.
Wir verdienen Geld – zarabiamy pieniądze
Wir geben das Geld aus – wydajemy pieniądze
Wir zahlen mit dem Geld – płacimy pieniędzmi

Aż trudno sobie wyobrazić, że ludzie żyli kiedyś bez pieniędzy (ohne Geld). Płaciło się innym towarem i dzięki temu rozwinął się barter (das Bartergeschäft). Ta forma zapłaty nadal istnieje tylko w dużo mniejszym zakresie. Aby uwolnić się od ciągłego noszenia pieniędzy powstała kiedyś karta płatnicza (die Geldkarte) i karta kredytowa (die Kreditkarte). Czy wiesz, że historia kart jako środka płatniczego sięga aż XIX wieku? Pierwsze karty powstały oczywiście w USA i służyły tylko wybrańcom do opłacania noclegów w hotelu. Dopiero w XX wieku karty rozpowszechniły się na świecie. 

Beliebte umgangssprachliche Synonyme für Geld sind: Asche, Heu, Moneten, Penunzen, Flocken, Knete, Kröten, Kohle, Mäuse ….

Jakie słówka kojarzą się z tym tematem?
Im Geldbeutel kann man haben – W portfelu można mieć :
die Münze – moneta
das Kleingeld – monety
die Geldscheine – banknoty

der Zwanziger – dwudziestak

der Eurocent – Eurocent

 

 

 

 

 

Aby mówić o pieniądzach można też użyć potocznych zwrotów:

die KOHLE (węgiel) – oznacza kasę lub forsę.
Ich habe keine Kohle mehr – nie mam już kasy
Geld ist alle – pieniądze wyszły
Haben Sie Kleingeld? Czy ma Pan/Pani drobne?

Pieniądze mają niezwykłą moc i siłę posiadania. Można wziąć ślub dla pieniędzy (heireten für Geld), można obrabować bank (die Bank ausrauben), można zabić dla pieniędzy (um Geld töten). 

Idiomy związane z pieniędzmi:
Geld wie Heu haben – mieć pieniędzy jak lodu (dosłownie: siana)
im Geld schwimmen – pływać w pieniądzach
das Geld zum Fenster hinauswerfen – wyrzucać pieniądze w błoto (tu przez okno)
nicht für Geld und gute Worte – za żadne skarby

Co oznacza przysłowie Schweigen ist Geld? Milczenie porównuje się do złota, ponieważ umiejętność słuchania i powstrzymania od komentarzy jest daleko cenniejszą zaletą niż mowa.

Inne idiomy znajdziesz  TUTAJ

Jak obchodzić się z pieniędzmi?

Ich kann mit Geld gut wirtschaften – Dobrze gospodaruje pieniędzmi.
Ich kann mit Geld gut umgehen – potrafię dobrze zarządzać pieniędzmi

Czasowniki związane z pieniędzmi:

das Geld ausgeben – pieniądze wydawać

das Geld zusammenbringen – pieniądze zbierać

festlegen – lokować

sparen – oszczędzać

überweisen – przelewać

aufheben – przechowywać

zubilligen – przyznawać

wechseln – rozmieniać, wymieniać

einheben – ściągać

zurückzahlen – zwracać

das Geld verlieren – tracić

das Geld zählen – pieniądze liczyć

Jak już mówimy o pieniądzach, zobacz jakie są na świecie : SPOSOBY LICZENIA PIENIĘDZY

O pieniądzach po niemiecku można mówić na różne sposoby. Jest też sporo idiomów i potocznych sformułowań.

®2017 Copyright by Beata Jodel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*