Państwo po niemiecku

Państwo po niemiecku to wpis na temat podstawowych jednostek terytorialnych w języku niemieckim.

Pozornie jest to łatwy materiał do nauczenia, ale czasami te słówka sprawiają problem. Chciałabym wyjaśnić możliwe zawiłości.

Jak nazywa się kraj lub państwo po niemiecku? Używane są dwie nazwy, z czego ta druga myli się często z miastem. W wymowie jest niewielka różnica, ale jest inny rodzajnik:

Das Land (l. mn. die Länder) – kraj, kraje

In welchem Land wohnst du? W którym kraju mieszkasz?

Länder to także kraje związkowe w Niemczech takie jak Bayern czy Hessen. Niemcy są państwem federacyjnym złożonym z 16 krajów związkowych, które posiadają własną konstytucję i dość szeroką autonomię.

Der Staat [Sztaat], (l. mn. die Staaten) – państwo

Meiner Staat heiβt Polen – moje państwo nazywa się Polska

Die Stadt [Sztat] (l. mn. Die Städte) – miasto, miasta

Meine Stadt heiβt Berlin – Moje miasto nazywa się Berlin

In welcher Stadt wohnt ihr? W jakim mieście mieszkacie?

Mniejsze miasto tworzy się przez zdrobnienie dla miasta i dodanie –chen

Das Städtchen [Sztetsien] – miasteczko

Ich wohne in einem kleinen Städtchen – Mieszkam w małym miasteczku

Der Ort, die Ortschaft – miejscowość

Po polsku używamy słówka niemieckiego słowa Kurort, czyli miejscowość kuracyjna (uzdrowiskowa)

Mniejsze jednostki terytorialne to:

Das Land – wieś (to słowo jest zbieżne z krajem). Jednak w zdaniu przed nim stoi inny przyimek auf czyli na

Ich wohne auf dem Land – mieszkam na wsi

das Dorf – wieś

Ich wohne in einem (im) Dorf – mieszkam we wsi

Przy okazji tego wpisu chciałabym wyszczególnić jeszcze 3 ważne słowa wiążące się z państwowością. Jak nazywa się ojczyzna po niemiecku pewnie wiele osób słyszało.

Die Heimat [Hajmat] – ojczyzna (w sensie małej ojczyzny jako regionu, miasta, wsi)

In meiner Heimat gibt es alte Häuser und historische Kirche – w mojej  ojczystej miejscowości są stare domy i historyczny kościół

Das Vaterland [Faterland] – ojczyzna jako kraj

Das Veterland ruft mich und ich muss kämpfen – ojczyzna wzywa i muszę walczyć

Die Muttersprache – język ojczysty a właściwie tłumacząc dosłownie : macierzysty

Ist deine Muttersprache polnisch oder deutsch? Takie pytanie postawiło mi kilku Niemców jak mieszkałam w Niemczech. Zaskoczona odpowiadałam : polnisch natürlich, ich bin doch eine Polin.

Albo : Wie ist die offizielle Sprache in Polen? (język urzędowy). Czy oni naprawdę myśleli, ze w Polsce mówi się po niemiecku z urzędu?

Więcej informacji o państwie niemieckim znajdziesz : TUTAJ

Państwo po niemiecku to słówka i zdania na temat jednostek terytorialnych.

®2018 Copyright by Beata Jodel

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*