Plany noworoczne po niemiecku

Plany noworoczne po niemiecku określają cele, które zmierzamy zrealizować w przyszłym roku.

Z reguły planuje się zmiany w okolicach Sylwestra i Nowego Roku, dlatego pisze o tym właśnie teraz. Jak to powiedzieć po niemiecku?

Was für Pläne hast du für nächstes Jahr? Jakie masz plany na przyszły rok?

Was hast du vor? Jakie masz plany? A dosłownie : co masz przed?

Was planst du im nächsten Jahr? Co planujesz w przyszłym roku?

Was planst du im Jahr 2018? Co planujesz w 2018?

Was willst du durchführen? Co chcesz zrealizować?

Was willst du in Zukunft machen? Co chcesz zrobić w przyszłości?

Was für Ziele hast du? Jakie masz cele?

Ich möchte intensiver Deutsch lernen – Chciałabym intensywniej pouczyć się niemieckiego.

Ich möchte meine Ausprache verbessern – Chcę poprawić moją wymowę.

Ich möchte meine Grammatik verbessern – Chcę poprawić moją gramatykę.

Man kann  ganz weit springen– można skoczyć całkiem daleko.

Plany rozwojowe dotyczą nie tylko nauki języka. Pisze jednak o tym na pierwszym miejscu, ponieważ prowadzę blog językowy. Przeważnie ludzie chcą zmienić swoje życie i np. rzucić nałogi, schudnąć, uprawiać sport, spędzać więcej czasu z rodziną, studiować, zmienić pracę, więcej czytać itp. Jak to wszystko powiedzieć po niemiecku? W tej kwestii niezawodne są zwroty Ich möchte (chciałabym) lub Ich will (chcę), które przydają się w wielu sytuacjach.  Po nich następuje czasownik w bezokoliczniku (oznaczony na granatowo), jeśli jest to zdanie krótkie. Jeśli dłuższe to trzeba przed czasownikiem wstawić dopełnienie zdania.

Oto przykłady:

Ich möchte … Ich will …

abnehmen (schudnąć)

– Sport treiben (sport uprawiać)

studieren (studiować)

– mehr lesen (więcej czytać)

– ein Blog schreiben (bog pisać)

– weniger Alkohol trinken (mniej alkoholu pić)

– das Rauchen aufgeben (palenie rzucić)

– meine Arbeitsstelle wechseln (miejsce pracy zmienić)

– mehr Zeit mit meiner Familie verbringen (więcej czasu z rodziną spędzać)

– gesünder leben (zdrowiej żyć)

– mehr Geld verdienen (więcej pieniędzy zarabiać)

– viel reisen (dużo podróżować)

Zauważ, że w dłuższych wypowiedziach czasownik (w bezokoliczniku) znajduje się na końcu zdania. Taka  właśnie reguła obowiązuje w zdaniach z czasownikami modalnymi, czyli w tym wypadku z möchte lub will.

Życzę Ci, aby Twoje plany się spełniły, choć w połowie. Niełatwo jest dotrzymywać wszystkich zobowiązań. Do tego potrzebna jest silna wola. Moje życzenia noworoczne po niemiecku znajdziesz : TUTAJ

Plany noworoczne po niemiecku to wyrażenia, które mówią o tym co zamierzamy zrobić w następnym roku.

®2017 Copyright by Beata Jodel

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*