Przeciwieństwa w języku niemieckim

Przeciwieństwa w języku niemieckim to temat bardzo ciekawy. Dzięki kojarzeniu takich słówek można lepiej poznać język.

Część przeciwieństw w języku niemieckim tworzy się bardzo łatwo, a mianowicie poprzez dodanie przedrostka un na początku przymiotnika, a część posiada inne przedrostki i z tym jest trochę większy problem.

Te z un to np. :

bestimmt (określony) – unbestimmt (nieokreślony)

dankbar (wdzięczny) – undankbar (niewdzięczny)

deutlich (wyraźny) – undeutlich (niewyraźny)

flexibel (elastyczny) – unflexibel (nieelastyczny)

genau (dokładny) – ungenau (niedokładny)

gesund (zdrowy) – ungesund (niezdrowy)

ehrlich (szczery) – unehrlich (nieszczery)

klar (jasny) – unklar (niejasny)

kompliziert (skomplikowany) – unkompliziert (nieskomplikowany)

Niewielka grupa przeciwieństw czyli antonimów przybiera przedrostek il, ir lub in. Antonimy występujące z takimi przedrostkami są nieliczne:

z przedrostkiem –in 

diskret (dyskretny) – indiskret (niedyskretny)

korrekt (poprawny) – inkorrekt (niepoprawny)

stabil (stabilny) – instabil (niestabilny)

tolerant (tolerancyjny) – intolerant (nietolerancyjny)

z przedrostkiem -il 

legal (legalny) – illegal (nielegalny)

legitim (prawy) – illegitim (sprzeczny z prawem)

z przedrostkiem –ir

relevant (istotny) – irrelevant (nieistotny)

regulär (regularny) – irregulär (nieregularny)

W wielu przypadkach antonimem jest całkiem inne słowo:

                  streitbar (kłótliwy) und einstimmig (zgodny).

breit (szeroki) – schmal (wąski)

gesund (zdrowy) – krank (chory)

groß (duży) – klein (mały)

fleiβig (pilny) – faul (leniwy)

gut (dobry) – schlecht (zły)

hell (jasny) – dunkel (ciemny)

hübsch (ładny) – hässlich (brzydki)

jung (młody) – alt (stary)

klug (mądry) – dumm (głupi)

lang (długi) – kurz (krótki)

laut (głośny) – leise (cichy)

leicht (lekki) – schwer (ciężki)

lustig (wesoły) – traurig (smutny)

schlank (szczupły) – dick (gruby)

teuer (drogi) – billig (tani)

Niektóre przymiotniki mogą utworzyć przeciwieństwo w dwojaki sposób np. dla wyrazu gesund może być ungesund lub krank.

Jeśli chcesz poznać więcej takich przeciwieństw kliknij na mój:

WPIS O PRZYMIOTNIKACH.

Przeciwieństwa w języku niemieckim to zestawienie przykładowych przymiotników i ich przeciwnych znaczeń.

®2017 Copyright by Beata Jodel

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*