Przyimek z biernikiem

Przyimek z biernikiem jest kontynuacją tematu przyimka z celownikiem. Mamy również część przyimków łączących się i z Dativ i Akkusativ i tu jest mowa o takich przypadkach.

Oto przyimki, które łączą się z biernikiem (Akkusativ) :

Durch – przez

Für – dla, za

Gegen – przeciwko, około

Ohne – bez

Um – wokół, dookoła

Entlang – wzdłuż

 

Przyimki te ulegają (złączeniu) tzw. ściągnięciu z rodzajnikiem określonym:

Durch das – durchs

für das – fürs

 

Przykładowe zdania przyimka z biernikiem:   

Ich gehe durch den Wald – idę przez las

Meine Mutter hat für seiner Schwester ein Geschenk – moja mama ma dla swojej siostry prezent.

Lisa is gegen deiner Entscheidung – Liza jest przeciwko Twojej decyzji.

Ohne meine Frau kann ich nicht leben – Bez mojej żony nie mogę żyć.

Ich gehe gleich um die Ecke – Ja idę zaraz za róg.

Wir gehen die Waldstrasse entlang – Idziemy wzdłuż ulicy Leśnej.

 DER WALD – LAS

Achtung! Uwaga!

Przyimek entlang (wzdłuż) występuje po rzeczowniku, a nie przed, tak jak pozostałe przyimki:

Występują również przyimki, które łączą się i z Dativ i Akkusativ. Oto one:

an – na, przy, w

auf – na

in – do, za, w

über – nad

unter – pod

vor – przed

hinter – za

neben – obok

zwischen – pomiędzy

Przyimki mogą wymagać biernika (der Akkusativ) i wtedy zawsze wyrażają ruch, zmiane miejsca, obiekt sie przemieszcza. Są również przyimki łączące się z celownikiem (der Dativ), które informują, że obiekt jest w stanie spoczynku, gdzieś się zanjduje i nie zmienia swojego miejsc

 

Oto kilka przykładów:

Ich sitze auf dem Sofa – siedzę na sofie (Dativ)

Ich setze mich auf das Sofa – usiądę na sofie (Akkusativ)

 DAS SOFA

Zdania są podobne a różnica jest subtelna. Jednak trzeba tu zastosować raz celownik raz biernik. Inny przykład:

Ich sitze in dem (im) Kino – Ja siedzę w kinie (spoczynek – Dativ)

Ich gehe in das Kino (ins) – Ja idę do kina (ruch – Akkusativ)

Das Bild hängt an der Wand – Obraz wisi na ścianie (spoczynek – Dativ)

Ich hänge das Bind an die Wand – Ja wieszam obraz na ścianie (ruch – Akkusativ)

 

 

 Das Bild hängt an der Wand


Jeśli mamy do czynienia z czasownikiem sein (być) wówczas po przyimku występuje celownik (der Dativ):

 

Mein Sohn ist in der Schule.

     Mój syn jest w szkole.

Die Kinder sind im Garten.

     Dziecko są w ogrodzie.

Mein Vater ist in der Kirche.

     Ojciec jest w kościele.

Meine Schwester ist hinter dem Haus.

     Moja siostra jest za domem.

Die Tischdecke ist auf dem Tisch.

     Obrus jest na stole.Achtung! W języku niemieckim stawiamy pytanie „Wohin legst du die Zeitung?“ (dokąd kładziesz gazetę?”), co może sprawiać pewne problem, ponieważ w języku polskim nie użyjemy formy „dokąd”’ tylko „gdzie?”.

 

We wcześniejszym wpisie znajdziesz przyimek z celownikiem: KLIKNIJ NA TEN WPIS  

Trudność zdań z przyimkami polega na tym, że jedna część w zdaniu może się łączyć z celownikiem a druga z biernikiem. To wymaga szybkiego rozpoznania przypadku, czy to Dat. czy Akk.

®2015 Copyright by Beata Jodel

 

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*