Przypadek niemiecki Genitiv

Przypadek niemiecki Genitiv to jeden z czterech przypadków w języku niemieckim.

Przypadek niemiecki Genitiv jest moim zdaniem nieco trudniejszy od pozostałych przypadków. Jak zwykle w tym języku odmianie podlegają rodzajniki, ale tu jeszcze dodatkowo występuje ingerencja w rzeczownik stojący za rodzajnikiem w postaci końcówki –s lub –es.

Genitiv (dopełniacz) odpowiada na pytanie:

 • Wessen? Czyj? Czyja? Czyje?

Rzeczowniki w Genitivie będą miały następujące rodzajniki oraz końcówki:

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
Genitiv des + (e)s
eines + (e)s
der
einer
des + (e)s
eines + (e)s
der

Uwaga! Końcówkę -(e)s otrzymują tylko rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego oraz w liczbie mnogiej nie będą miały końcówki.  Końcówki s i es dodawać należy również w przypadku innych zaimków dzierżawczych jak:

mein – meines (mojego)

dein – deines (twojego) itd.

Końcówkę -es otrzymają rzeczowniki jednosylabowe

Końcówkę -s otrzymają rzeczowniki złożone z wielu sylab

W przypadku rodzaju  żeńskiego występuje forma np. der Mutter – matki, a to przypomina już inny przypadek niemiecki. Rodzajnik des jest charakterystyczny tylko dla Genitivu.

Po pytaniu z wessen rzeczownik występuje już bez rodzajnika, np:

 • Wessen Buch ist das – czyja to książka?
 • Wessen Spielzeuge sind das – czyje to zabawki są?
 • Wessen Handy ist das – czyj to telefon komórkowy?

W zdaniach twierdzących rzeczowniki rodzaju męskiego oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego otrzymują końcówkę -es, lub -s.

 • Das Ende des Programms war interessant – końcówka programu była interesująca
 • Der Inhalt des Buches ist imponierend – zawartość książki jest imponująca
 • Das Auto meines Vaters ist schwarz – auto mojego ojca jest czarne
 • Die Nachricht des Tages ist  überraschend – wiadomość dnia jest zaskakująca

Die Seite des Buches – Kartka książki

Przykłady takich wyrażeń:

Die Bluse meines Kindes – bluzka mojego dziecka
Die Augen deiner Mutter – oczy twojej matki
Das ist das Foto des Freundes – To jest zdjęcie przyjaciela
Der Besitzer des Hauses – właściciel domu

Końcówkę –es będą miały zazwyczaj rzeczowniki 1-sylabowe np.:

 • das Haus – des Hauses – domu
 • der Hund – des Hundes – psa
 • das Buch – des Buches – książki
 • das Bild – des Bildes – obrazu
 • der Mann – des Mannes – mężczyzny

Przypadek niemiecki Genitiv (dopełniacz) będzie również występował po takich przyimkach, jak:

 • anhand – na podstawie
 • anlässlich – z okazji
 • infolge – wskutek
 • mittels – za pomocą
 • trotz – mimo
 • zeit / während – podczas
 • zwecks – w celu

Np. Trotz der Situation – pomimo sytuacji

Infolge des Unfalls – wskutek wypadku

Przeczytaj o innych przypadkach niemieckich: Dativ i Akkusativ.

Przypadek niemiecki Genitiv jest zrozumiały jeśli pamiętasz rodzajniki rzeczowników. Wówczas sprawa jest prosta.

2 myśli w temacie “Przypadek niemiecki Genitiv”

  1. Trochę w tym racji jest. Obecnie są na ten temat dyskusje wśród językoznawców niemieckich. Czasami Genitiv brzmi archaicznie ale przydaje się takich przypadkach „jak das Auto meines Vaters”. Można to zastąpić „das Auto von meinem Vater”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*