Pytania w języku niemieckim

Pytania w języku niemieckim to podstawa wiedzy z gramatyki. Były już raz na moim blogu, ale wpis uległ zniszczeniu. Powtarzam więc materiał o pytaniach niemieckich.

Pytania w języku niemieckim zadaje się stosując pewne zasady:

Fragen stellen – pytania postawić.

Auf Fragen antworten – na pytania odpowiedzieć.

W języku niemieckim wyróżniamy pytania ogólne i szczegółowe.

Pytanie ogólne zaczyna się od czasownika. Poniżej tabelka ze zdaniami twierdzącymi i pytaniami ogólnymi:

Du hast einen Hund

Hast du einen Hund?

Czy masz psa?

Sie ist eine Lehrerin

Ist sie eine Lehrerin?

Czy ona jest nauczycielką?

Er wohnt in der Stadt

Wohnt er in der Stadt?

Czy on mieszka w mieście?

Ihr seid aus Berlin

Seid ihr aus Berlin?

Czy jesteście z Berlina?

Die Rose ist gelb

Ist die Rose gelb?

Czy róża jest żółta?

Die Kinder spielen im Zimmer

Spielen die Kinder im Zimmer?

Czy dzieci bawią się w pokoju?

Jak widać pytania powstają poprzez przestawienie orzeczenia w miejsce podmiotu czyli tzw. inwersję.
Na pytania ogólne dostajemy ogólną odpowiedź JA oder NEIN.

Ja, ich habe einen Hund

Nein, ich habe keinen Hund

Czasami może być odpowiedź : ICH WEIß ES NICHT.

Bist du verliebt ? Ich weiß es nicht.

Czy jesteś zakochana? Nie wiem

Pytanie szczegółowe zaczyna się od zaimka pytającego, a potem następuje inwersja, czyli zamiana miejscami podmiotu i orzeczenia (odpowiednio odmienionego zależnie od osoby).                                                                                   

Oto zestawienie niezbędnych zaimków pytajnych:

WAS – co?

WER – kto?

WO – gdzie?

WANN – kiedy?

WIE – jak?

WOHIN – dokąd?

WOHER – skąd?

WARUM – dlaczego?

WESHALB – dlaczego?

WIESO – czemu?

WIE LANGE – jak długo?

WIE VIEL – ile?

WOZU – po co?

WEM – komu?

WEN – kogo?

Pytania w języku niemieckim to też pytania szczegółowe, dzięki którym dostajemy konkretną odpowiedź. Co? Kto? Gdzie Kiedy? Tworzymy je w następujący sposób:

ZAIMEK PYTAJNY → CZASOWNIK → PODMIOT → DOPEŁNIENIE PYTANIA

Przykłady:

Was hast du heute zu machen? Co masz dzisiaj do zrobienia?

Wie heißt dein Hund ? Jak nazywa się twój pies?

Warum schläft sie am Tag? Dlaczego ona śpi w ciągu dnia?

Wann kommst du nach Hause? Kiedy przyjdziesz do domu?

Przeczytaj też wpis na temat:  TRUDNE PYTANIA 

Pytania w języku niemieckim są moim zdaniem o wiele łatwiejsze niż w języku angielskim, dlatego tak łatwo je opanować.

®2016 Copyright by Beata Jodel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*