Rzeczownik w języku niemieckim

Rzeczownik w języku niemieckim jest częścią mowy, który oznacza człowieka, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie. Odmienia się go przez rodzaje, liczby oraz przypadki.

Uwaga! Trzeba pamiętać, ze wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim piszemy z dużej litery.

Przykłady rzeczowników:

der Mensch – człowiek

der Mann – mężczyzna

die Frau – kobieta

das Kind – dziecko

die Katze – kot

das Wetter – pogoda

die Kinder – dzieci

der Tisch – stół

Jak widać rzeczowniki zaopatrzone są w rodzajniki : der – męski, die (żeński), das (nijaki), die (liczba mnoga).

Rzeczowniki rodzaju męskiego to głównie:

– nazwy osób i zwierząt rodzaju męskiego:

der Onkel, der Vater, der Hund, der Papagei

– nazwy stron świata, opadów i wiatrów:

der Norden, der Westen, der Wind

– pór roku, miesięcy, dni tygodnia

der Sommer, der Juni, der Sonntag

– nazwy jezior i gór

der Bodensee, der Himalaja

– nazwy marek samochodów

der BMW, der Mercedes

– rzeczowniki z końcówką -e, -er, -ig, -ling, -or, -ismus

der Pole, der Schwager, der Käfig, der Schmetterling, der Egoismus

Miesiące są rodzaju męskiego : der August (sierpień). Tytuły obrazków często są bez rodzajników.

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego to:

– liczby użyte w formie rzeczownika:

die Million, die Tausend

– nazwy drzew i wielu kwiatów:

die Kiefer (sosna), die Rose

– nazwy statków i samolotów

die Boeing, die Karavelle

– wyrazy z końcówkami -ung, -schaft, -keit, -heit, -in

die Übung, die Freundschaft, die Freiheit, die Dankbarkeit, die Kundin (klientka)

– rzeczowniki pochodzenia obcego: -tion, -tät, -ur:

die Situation, die Realität, die Literatur

Rzeczowniki rodzaju nijakiego:

– osoby rodzaju nijakiego i młodych zwierząt

das Mädchen, das Kind, das Kalb (cielę)

– nazwy metali:

das Gold, das Silber, die Bronze (to wyjątek)

– wyrazy z końcówką -chen, -lein (zdrobnienia)

das Fräulein (panna), das Mädchen (dziewczyna)

– wyrazy z końcówką -um, -ment:

das Eigentum (własność), das Instrument

Nie zawsze trzeba używać rodzajników przy rzeczownikach. Przeczytasz o tym w W TYM MIEJSCU

Rzeczownik w języku niemieckim posiada również odpowiedni rodzajnik, który się odmienia przez przypadki.

®2016 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*