Słownictwo sądowe po niemiecku

Słownictwo sądowe po niemiecku to zestaw niezbędnych słówek, jakie są używane w sądzie niemieckim.

Słownictwo sądowe po niemiecku jest następstwem wpisu o przestępstwach, który cieszył się dużym powodzeniem u mnie na blogu : ZOBACZ TUTAJ.  Nikomu nie życzę udziału w rozprawach sądowych, ale czasem jest to nieuniknione. Poznasz tu zawody osób pracujących w sądzie, nazwy sądów oraz jak nazywają się strony występujące w rozprawie sądowej.

das Gericht – sąd

Oberstes Gericht, das oberste Gericht – Sąd Najwyższy

das Bezirksgericht – sąd okręgowy

zuständiges Gericht – sąd właściwy

Kreisgericht – sąd powiatowy

Amtsgericht – sąd rejonowy

Zivilgericht – Sąd Cywilny

Strafgericht – Sąd Karny

der Anwalt – adwokat

der Staatsanwalt – prokurator

der Richter – sędzia

der Protokollant (in)– protokolant (ka)

der Rechtsberater – radca prawny

der Konkursverwalter – syndyk masy upadłościowej

Przy okazji warto wrócić do Odmiany Przymiotników, aby dowiedzieć się czemu używamy formy: Oberstes Gericht.

W sądzie mamy nadzieję na sprawiedliwy wyrok, dlatego symbolem sądu jest waga, ważąca argumenty obu stron. Każdy jednak inaczej pojmuje sprawiedliwość. Z każdej strony sprawa wygląda zgoła inaczej. Sędzia ma trudne zadanie, bo musi wydać wyrok.

 

 

die Anklage – pozew

der Kläger – powód, czyli ten co wnosi sprawę do sądu

der Beklagter – pozwany – przeciwnik powoda

vor Gericht gehen – oddać sprawę do sądu

vor Gericht laden – wezwać kogoś do sądu

das Gerichtsverfahren – rozprawa sądowa

das Urteil – wyrok

der Verurteilte – skazany

verurteilen – skazywać

die Gerechtigkeit – sprawiedliwość

das Erstinstanzlichesurteil = wyrok I instancji

die Berufung – apelacja (odwołanie)

die Berufung einlegen – złożyć apelację

unwiederruflich – bez apelacji

die Kassationsklage – skarga kasacyjna

das Erbe – spadek

erben – spadek dziedziczyć

Podaję przykłady zdań ze słownictwem sądowym:

Ich brauche einen Anwalt im Gericht – Potrzebuję adwokata w sądzie.

Herr Meier arbeitet als Richter im Bezirksgericht – Pan Meier pracuje jako sędzia w Sądzie Okręgowym.

Das Gerichtsverfahren hat heute 5 Stunden gedauert – Rozprawa trwała dzisiaj 5 godzin.

Der Arbeitnehmer will vor Gericht gegen den Arbeitgeber gehen – Pracownik chce iść do sądu przeciwko swojemu pracodawcy.

Ich fühlte mich sehr unsicher im Gericht  während der Verhandlung – Czułam się bardzo niepewnie podczas rozprawy w sądzie.

Do sędziego mówimy : Wysoki Sądzie czyli  Euer Ehren.

Słownictwo sądowe po niemiecku może przydać się nawet w życiu codziennym.

4 myśli w temacie “Słownictwo sądowe po niemiecku”

 1. Dziękuję za ciekawy wpis! Od razu mam prośbę o podpowiedź: jak poprawnie po niemiecku opisać Naczelny Sąd Administracyjny?

  Pozdrawiam serdecznie!

   1. Oberstes Verwaltungsgericht w Niemczech i Szwajcarii nazywa sie Bundesverwaltungsgericht, w Austrii – Verwaltungsgerichtshof.
    Pozdrawiam
    Kinga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*