Stopniowanie w języku niemieckim

Niedawno omawiałam przymiotniki, więc nadszedł czas na temat pokrewny, czyli stopniowanie przymiotników i przysłówków. To dość łatwe w przypadku regularnego stopniowania.

A jeśli mamy do czynienia z nieregularnymi przypadkami, to musimy się tego nauczyć na pamięć.

Oto regularne stopniowanie przysłówków z wyszczególnieniem dodanych na czerwono końcówek.

W stopniu wyższym dodajemy –er, a w stopniu najwyższym –sten. Oto przykłady:

schnell → schneller → am schnellsten

szybko → szybciej → najszybciej

billig → billiger → am billigsten

tanio → taniej → najtaniej

Schön → schöner → am schönsten

Pięknie → piękniej → najpiękniej

Beguem → bequemer → am bequemsten

wygodnie → wygodniej → najwygodniej

Welcher Hund ist der schönste? Który pies jest najładniejszy?

Przysłówki i przymiotniki jednosylabowe z samogłoskami a, o, u otrzymują przegłos (Umlaut) i dodatkowo –er w stopniu wyższym, a przysłówki w stopniu najwyższym –sten lub –esten w zależności od tego na jaką literę kończy się wyraz, czyli –d, „-t, „-z, „ i „–sch.:

Kalt → kälter → am kältesten

Jung → jünger → am jüngsten

Groβ → gröβer → am gröβten

Lang → länger → am längsten

Kurz → kürzer →am kürzesten

Krótki → krócej → najkrócej

Część przymiotników stopniowana jest nieregularnie i wówczas mogą być całkiem niepodobne formy do przysłówka w formie podstawowej jak poniżej:

 

Gut  → besser →am besten

Gern → lieber →am liebsten

Viel → mehr →am meisten

Hoch → höher →am höchsten

Nah → näher →am nächsten

Przykłady zdań używanych ze stopniowaniem:

Klaus ist älter als Herbert – Klaus jest starszy niż Herbert

Arnold ist attraktiver als Daniel – Arnold jest atrakcyjniejszy niż Daniel

Ina ist die beste Läuferin – Ina jest najlepszą biegaczką

Am meisten mag ich Eis als Nachtisch – Najczęściej lubię lody na deser

Er geht am schnellsten – on chodzi najszybciej

In Antarktika ist am kältesten – na Antarktydzie jest najzimniej.

Wer ist klüger? Arnold oder Daniel? Kto jest mądrzejszy? Arnold czy Daniel?

Frida ist schöner als Eva – Frida jest piękniejsza niż Eva.

Ina lernt besser als Uta – Ina uczy się lepiej niż Uta.

Der Zug ist schneller als Fahrrad – Pociag jest szybszy niż rower.

Jeśli chodzi o formę najwyższą stopniowania przymiotnika to możemy użyć jej w następujących zdaniach:

Andreas ist der beste in English in unserer Klasse – Andreas jest najlepszy w angielskim w naszej klasie.(stopniowanie przymiotnika)

Tina ist die jüngste in der Familie – Tina jest najmłodsza w rodzinie. (stopniowanie przymiotnika)

Die schwarze Jacke ist die billigste – Ta czarna kurtka jest najtańsza.(stopniowanie przymiotnika)

Die weiβe Katze ist die kleinste = Ten biały kotek jest najmniejszy.(stopniowanie przymiotnika)

Am liebsten esse ich Pizza im Resturant – Najchętniej jem pizzę w restauracji.(stopniowanie przysłówka w najwyższej formie zawsze zawiera am)

Stopniowanie jest bardzo ważnym tematem, ponieważ często używamy porównań rozmawiając o osobach, zwierzętach czy rzeczach. Stopniowanie przymiotników i przysłowków w stopniu wyższym ma taką samą formę, a w stopniu najwyższym zmienia się forma.

®2015 Copyright by Beata Jodel

 

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*