Szyk końcowy w zdaniu niemieckim

Szyk końcowy w zdaniu niemieckim występuje dość często w zależności od zastosowanego spójnika.

Szyk końcowy w zdaniu niemieckim to taki temat, który warto omówić dokładnie. Jest to na pewno taki porządek w zdaniu, w którym czasownik (orzeczenie), idzie na koniec. Najlepiej to zrozumieć na konkretnych przykładach.

Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich fertig bin – Idę teraz do łóżka, ponieważ jestem wykończona.

Jak widać orzeczenie po spójniku weil jest na końcu zdania (szyk końcowy).

Szyk końcowy występuje po następujących spójnikach:

1. dass – że, np. Ich denke, dass morgen schlechtes Wetter gibt – Ja myślę, że jutro będzie brzydka pogoda.

2. weil – ponieważ, np. Er ist glücklich, weil den Match gewonnen hat. – On jest szczęśliwy, ponieważ pobił wygrał mecz.

3. damit – ażeby, np. Du lernst viel, damit du mehr Punkte im Exam bekommst – Uczysz się dużo, żeby więcej punktów na egzaminie dostać.

4. ob – czy, np. Ich weiss nicht, ob wir Recht haben. – Nie wiem, czy mamy rację.

5. wenn – kiedy, np. Ich gehe früher schlafen, wenn ich müde bin – Idę wcześniej spać, kiedy jestem zmęczona.

6. als – jak, kiedy, np. Ich konnte gut lesen, als ich 6 Jahre alt war – Jak miałam 6 lat, umiałam już dobrze czytać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles der Reihe nach, dann ist in Ordnung – wszystko po kolei, to będzie w porządku.

Spójniki als i wenn oznaczają w zasadzie to samo. Jest jednak różnica w ich zastosowaniu.

Als należy używać tylko wówczas, kiedy mówimy o czynności, która wydarzyła się jednorazowo w przeszłości np. Als ich 18 war, machte ich Führerschein (Jak miałam 18 lat zrobiłam prawo jazdy).

We wszystkich pozostałych przypadkach, przy czynnościach mających miejsce w teraźniejszości, przyszłości i powtarzających się, regularnych w przeszłości należy użyć w języku niemieckim wenn.

Wróć jeszcze do innych SPÓJNIKÓW NIEMIECKICH.

W ramach ćwiczeń przetłumacz poniższe zdania a odpowiedzi znajdziesz w następnym wpisie:

  1. Idziemy do domu, kiedy skończymy pracę.
  2. Jak miałam 5 lat, umiałam malować kwiaty.
  3. Nie mam pojęcia, czy ona przyjdzie.
  4. Wiem, że mnie kochasz.
  5. Musisz dużo pracować, żeby zarobić więcej pieniędzy.

Szyk końcowy w zdaniu niemieckim to opis i przykłady zastosowania odpowiednich spójników niemieckich.

®2017 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

2 myśli w temacie “Szyk końcowy w zdaniu niemieckim”

  1. Jakby posłuchać Niemców, to obserwuje się sytucje gdzie oni nawet w zdaniach z „dass” pomijają właściwy szyk i stosują szyk prosty. Czy też zwróciła Pani na to uwagę i jakie jest Pani zdanie na ten temat?

    1. Tak czasami słyszałam błędny szyk ale w sumie dość rzadko. To chyba zależy od wykształcenia człowieka. W polskim języku też Polacy popełniają błedy. Ileż to razy słyszałam : jedziemy do Niemczech :).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*