Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim

Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim może być różny. Układając zdanie trzeba pamiętać o pewnych zasadach.

Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim może być prosty lub przestawny.

W zdaniu oznajmującym (twierdzącym) czasownik zawsze stoi na „drugim miejscu”, bez względu na to jaka część zdania go poprzedza i jaka stoi za nim.

W języku polskim czasownik nie ma stałego miejsca w zdaniu, dlatego osoby uczące się mogą mieć z tym problemy.

O co chodzi z tym szykiem prostym i przestawnym?

Jeśli podmiot występuje przed orzeczeniem (czasownikiem) mamy wtedy do czynienia z szykiem prostym.

Schemat szyku prostego:

Podmiot Orzeczenie Reszta zdania

Ich komme heute um 20 Uhr nach Hause. (Przyjdę dzisiaj o 20 o domu)

Jeśli zaś podmiot występuje po orzeczeniu mówimy wtedy o szyku przestawnym. W szyku przestawnym na pierwszym miejscu stawiamy tę część zdania, którą chcemy szczególnie podkreślić czyli okolicznik miejsca lub czasu.

Np. Jutro pójdziemy do kina – Morgen gehen wir ins Kino.

Albo : Na plaży spędzimy cały dzień – Am Strand verbringen wir den ganzen Tag.

Schemat szyku przestawnego:

Okolicznik czasu lub miejsca Orzeczenie Podmiot Reszta zdania

Heute komme ich um 20 Uhr nach Hause. (Na I miejscu okolicznik czasu)
Nach Hause komme ich heute um 20 Uhr. (Na I miejscu okolicznik miejsca)

Zarówno w szyku prostym i przestawnym czasownik występuje na drugim miejscu!

Wir gehen heute um 8 Uhr ins Theater.
Heute gehen wir um 8 Uhr ins Theater.
Ins Theater gehen wir heute um 8 Uhr.


Zasada ta (czasownik na drugim miejscu) odnosi się również do czasu przeszłego i przyszłego.

Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim określa gdzie powinien znajdować się czasownik i inne części zdania.


Wir waren gestern im Kino.

Gestern waren wir im Kino.

Ich habe am Samstag einen Kuchen gemacht

Am Samstag habe ich einen Kuchen gemacht

 

Przykłady zdań o szyku prostym:

Sie kocht eine Gurkensuppe in der Küche (ona gotuje zupę ogórkową w kuchni).

Ich trinke oft einen Rotwein am Abend (Piję często wino czerwone wieczorem).

Wir fahren ganz vorsichtig mit dem Auto (Jedziemy ostrożnie samochodem).


Przykłady zdań o szyku przestawnym:

Eine Gurkensuppe kocht sie in der Küche.

 

Am Abend trinke ich oft einen Rotwein.

 

Mit dem Auto fahren wir ganz vorsichtig.

 

Ten temat dotyczył zdań oznajmujących a jeśli chodzi o konstrukcję pytań niemieckich to kliknij na TEN WPIS

Szyk wyrazów w zdaniu niemieckim może być różny. Sens zdania pozostaje taki sam, tylko kolejność wyrazów jest inna. Okolicznik na I miejscu akcentuje co jest ważne w zdaniu.

 

 ®2017 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*