Telefonieren oder anrufen?

Telefonieren oder anrufen? Das ist die Frage aber die Antwort ist klar.

Telefonieren oder anrufen? Oba te czasowniki służą do wykonywania tej samej czynności, dlatego zastanawiamy się kiedy jakiego użyć w rozmowie. Można je często użyć zastępczo, ale trzeba je powiązać z różnymi przypadkami: Dativ lub Akkusativ. Telefonowanie jest jedną z najczęstszych czynności wykonywanych w ciągu dnia, zwłaszcza od kiedy mamy telefony komórkowe stale przy sobie. 

telefonieren – rozmawiać z kim przez telefon, telefonować

Rekcja czasownika : telefonieren mit + Dativ (celownik)

Oto przykłady zdań z telefonieren:

Wo ist mein Handy? Ich muss schnell telefonieren – gdzie jest moja komórka? Muszę szybko zadzwonić.

Ich telefoniere mit meiner Mutter rozmawiam z moją mamą przez telefon.

Er telefoniert mit seinem Freund – on rozmawia ze swoim przyjacielem

Ich soll dringend telefonieren – powinnam pilnie zadzwonić

Sie hat gestern mit ihrem Lehrer telefoniert – Ona rozmawiała wczoraj ze swoim nauczycielem przez telefon.
Ina telefoniert mit ihrer Patentante nur wenn sie im Not ist Ina rozmawia przez telefon ze swoją matką chrzestną tylko jak jest w potrzebie.

W czasie przeszłym Präteritum jest forma: Ich telefonierte mit Dir letzte Woche.

W czasie Perfekt : Er hat heute morgen mit seinem Chef telefoniert.

anrufen – dzwonić do kogoś. To czasownik rozdzielnie złożony. W zdaniu twierdzącym czasu teraźniejszego odrywa się przedrostek „an” i wędruje na koniec zdania. W zdaniach z czasownikami modalnymi przedrostek pozostaje przy czasowniku na końcu zadania tak jak w ostatnim przykładzie. 

Rekcja tego czasownika:
jemanden (Akkusativ) anrufen
bei jemandem (Dativ) anrufen

Ich rufe dich morgen an – Dzwonię do Ciebie jutro.
Meine Schwester ruft dich heute Abend an – moja siostra zadzwoni do Ciebie dziś wieczorem

Wir rufen ihn später an – zadzwonimy do niego później

Rufst du mich an, wenn deine Arbeit zu Ende ist? Zadzwonisz do mnie jak skończysz pracę

Du musst ihn schnell anrufen – Musisz do niego szybko zadzwonić. 

Zapoznaj się jeszcze z 30 najbardziej wg mnie popularnymi: CZASOWNIKAMI NIEMIECKIMI.

Telefonieren oder anrufen? Najlepiej używać obu czasowników na zmianę zależnie od sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*