Tryb rozkazujący w języku niemieckim

Tryb rozkazujący w języku niemieckim to często używana forma gramatyczna w codziennej rozmowie.

Tryb rozkazujący w języku niemieckim dotyczy 2. osoby liczby pojedynczej DU i mnogiej IHR oraz  3 osoby liczby mnogiej-formy grzecznościowej SIE.

du machst mach! (zrób)     ihr macht – macht! (zróbcie)   Sie machen – Machen Sie! (proszę zrobić)

du trinksttrink (pij)    ihr trinkt – trinkt! (pijcie)  Sie trinken – Trinken Sie (proszę pić)

W przypadku czasowników regularnych jak widać jest to dość proste.

Du : druga osoba liczy pojedynczej bez końcówki ST

Ihr : druga osoba liczby mnogiej

Sie (Pani/Pan) : forma bezokolicznikowa

      Oto tabelka z przykładami czasowników w trybie rozkazującym :

Czasownik

 

Du !

Ihr !

Sie !

kommen

 

Komm !

Kommt !

Kommen Sie !

gehen

 

Geh !

Geht !

Gehen Sie !

kaufen

 

Kauf !

Kauft !

Kaufen Sie !

einkaufen

 

Kauf ein !

Kauft ein !

Kaufen Sie ein !

Sprechen

Sprich !

Sprecht !

 

Sprechen Sie !

Lesen

 

Lies !

Lest !

Lesen Sie ein Buch !

bleiben

 

Bleib !

Bleibt !

Bleiben Sie hier !

Schreiben

 

Schreib !

Schreibt !

Schreiben Sie !

Essen

 

Iss !

Esst endlich !

Essen Sie !

Sein

 

Sei !

Seid !

Seien Sie bitte ehrlich !

Das Fenster aufmachen

 

Mach das Fenster auf !

Macht das Fenster auf !

Machen Sie das Fenster auf !

aufstehen

 

Steh auf !

Steht auf !

Stehen Sie auf !

einschlafen

 

Schlaf ein !

Schlaft ein !

Schlafen Sie ein !

Tryb rozkazujący w języku niemieckim jest najłatwiejszy w formie grzecznościowej i w przypadku czasowników regularnych, gdzie ucina się końcówkę st w 2 os. l.poj.

Oto przykładowa zdania:

Mach endlich die Hausaufgabe – Zrób w końcu pracę domową

Trinkt schneller die Milch aus – Wypijcie szybciej mleko

Ziehen Sie sich wärmer an – Proszę się cieplej ubierać

Arbeite besser und schneller – pracuj lepiej i szybciej

Vorbereite dich gründlich für den Mathetest – przygotuj się szczegółowo do testu z matmy

Leg(e) dich auf dem Bett – połóż się na łóżku

Hab(e) mein Auto – miej mój samochód

W 4, 5 przykładzie pokazane są przypadki, gdzie do odmiany wyrazu w 2 os. dodana jest literka -e. Nie może być samo Arbeit, ponieważ oznacza to pracę a nie pracuj. Są również czasowniki, że można dodać literkę e lub nie (dwa ostatnie przykłady).

Generalnie czasowniki, których temat kończy się na „-t”, „-d”, „-ig” oraz te, które ostatnią spółgłoską jest „-m”, „-n”, otrzymują w formie trybu rozkazującego samogłoskę „-e”.

                    Befehl ist ein Befehl – rozkaz to rozkaz  

Poznaj listę 30 najpopularniejszych CZASOWNIKÓW NIEMIECKICH 

Tryb rozkazujący w języku niemieckim jest dość łatwym pojęciem. Trzeba tylko znać odmianę czasowników niemieckich.

 2017 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*