Tworzenie niemieckich przymiotników

Tworzenie niemieckich przymiotników to opis w jaki sposób powstały przymiotniki od rzeczowników i czasowników i jakie mają końcówki.

Tworzenie niemieckich przymiotników to kolejny wpis gramatyczny. Wiele niemieckich przymiotników powstaje poprzez dodanie do rzeczownika lub czasownika różnorodnych przyrostków na końcu wyrazu. Nie ma reguły, kiedy używamy konkretnego przyrostka.

Oto przykłady tworzenia niemieckich przymiotników :

Przyrostek -lich może tworzyć przymiotnik zarówno od rzeczowników jak i czasowników.

Przymiotniki utworzone od rzeczowników: 

Die Woche – wöchentlich (tygodniowy) 

Der Monat – monatlich (miesięczny)

Der Sport – sportlich (sportowy) 

Die Kunst – künstlich (sztuczny) 

Das Glück – glücklich (szczęśliwy)

Przymiotniki utworzone od czasowników:

feiern – feierlich (świąteczny)

jammern – jammerlich (jęczący)

kosten – köstlich (smaczny)

lächeln – lächerlich (śmieszny)

vergessen – vergesslich (zapominalski)

Przyrostek -isch dodawany jest tylko do rzeczowników:

Polen – polnisch (polski)

Russland – russisch (rosyjski)

England – englisch (angielski)

Latein – lateinisch (łaciński)

Der Maler – malerisch (malowniczy) 

Przyrostek -ig tylko w połączeniu z rzeczownikami:

Die Sonne – sonnig (słoneczny)

Der Wind – windig (wietrzny)

Der Witz – witzig (zabawny)

Der Schmutz – schmutzig (brudny)

Das Gift – giftig (trujący)

Die Buntschtifte sind nützlich wenn du etwas markieren willst (Kolorowe pisaki są pożyteczne jeśli chcesz coś zaznaczyć).

Tworzenie niemieckich przymiotników wiąże się z dodaniem odpowiedniej końcówki do rzeczownika lub czasownika. 

Przyrostek -bar występuje w połączeniu z niektórymi rzeczownikami, natomiast w większości łączy się z czasownikiem:

Die Frucht – fruchtbar (płodny) 

die Furcht – furchtbar (straszny)

das Essen – essbar (jadalny)

der Schlag – schlagbar (do pobicia np. rekord) 

das Wunder – wunderbar (cudowny) 

trinken – trinkbar (pitny)  

Przyrostek -los można przyrównać do polskiego przedrostka -bez. Przyrostek -los jest końcówką przymiotników powstałych od rzeczownika:

Die Arbeit – arbeitslos (bezrobotny) 

Das Kind – kinderlos (bezdzietny) 

Die Kraft – kraftlos (bezsilny) 

Die Hoffnung – hoffnungslos (beznadziejny) 

Die Hilfe – hilflos (bezradny) 

Der Geschmack – geschmacklos (bez smaku)

 

Przyrostek -ell tworzy przymiotnik w połączeniu z rzeczownikiem:

Die Industrie – industriell (przemysłowy)

Die Kriminalität – kriminell (kryminalny, przestępczy)

Die Materie – materiell (materialny)

Die Rationalität – rationell (racjonalny)

Die Sensation – sensationell (sensacyjny)

Przyrostek -al można porównać z polskim przyrostkiem alny (ale nie zawsze):

Die Emotion – emotional (emocjonalny)

Der Horizont – horizontal (horyzontalny)

Die Nation – national (narodowy)

Die Norm – normal (normalny)

Die Region – regional (regionalny)

 

Jeśli chcesz wrócić do 30 najbardziej popularnych przymiotników to kliknij na WPIS O PRZYMIOTNIKACH.

Tworzenie niemieckich przymiotników pokazuje sposoby kreowania nowych wyrazów. Czasami są one podobne do polskich przymiotników jak np. normal, czy regional.

®2016 Copyright by Beata Jodel

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*