Zaimek dzierżawczy w niemieckim

Zaimek dzierżawczy posiada każda osoba w języku niemieckim. Zaimki te określają do kogo dana rzecz lub osoba należą. Wszystkie zaimki dzierżawcze są umiejscowione przed rzeczownikiem i wówczas nie należy używać rodzajnika.

Oto tabelka w której jest wyszczególniony zaimek dzierżawczy w zależności od rodzaju i osoby:

PRZYPADEK 

NOMINATIV – MIANOWNIK

Osoba 

RODZAJ

MĘSKI I NIJAKI

RODZAJ ŻEŃSKI

LICZBA MNOGA

ich

mein

meine

du

dein

deine

er

sein

seine

sie

ihr

ihre

es

sein

seine

wir

unser

unsere

ihr

euer

eure

sie

ihr

ihre

Sie

Ihr

Ihre

 

Przykłady zdań:

Das ist meine Mutter – to jest moja matka

Das ist dein Vater – to jest twój ojciec

DAS IST NICHT MEIN HAUS

Das ist mein Haus – to mój dom

Das ist ihre Schwester – to jest jej siostra

Das ist sein Bruder to jest jego brat

Das sind unsere Eltern – to są nasi rodzice


Zaimki dzierżawcze mogą również stać na końcu zdania w roli orzecznika, przyjmują wówczas końcówki rodzajowe, np.:

Ist das deine Katze. Nein, die Katze ist nicht meine. (Katze jest rodzaju żeńskiego, więc musi byc meine)

Ist das dein Auto. Ja, das Auto ist mein. (Auto jest rodzaju nijakiego, więc musi być mein)

       DAS IST NICHT MEINE KATZE

Ist das deine Katze? – Ja, sie ist meine  – rodzaj żeński
(To jest twój kot? Tak, on jest mój)

Ist das dein Hamster? – Ja, er ist mein  – rodzaj męski
(To jest twój chomik? Tak, on jest mój)

Ist das ihr Haus? – Nein, es ist nicht unser  – rodzaj nijaki
(To jest jej dom. Nie, on jest mój)

Zaimki dzierżawcze odmieniamy w liczbie pojedynczej jak rodzajnik nieokreślony, w liczbie mnogiej zaś jak rodzajnik określony. Zaimki dzierżawcze odmieniają się także w celowniku i bierniku ale o tym innym razem.

Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego oraz przed wszystkimi rzeczownikami liczby mnogiej zaimek dzierżawczy przyjmuje w mianowniku (pierwszy przypadek) końcówkę „-e”. Jeżeli przed rzeczownikiem występuje zaimek dzierżawczy, to opuszcza się rodzajnik.

Unsere Lehrerin heißt Maria (Nasza nauczycielka nazywa się Maria)

Dein Sohn ist noch Schüler (Twój syn jest jeszcze uczniem).

Unser Freunde wohnen auf dem Land (nasi przyjaciele mieszkają na wsi).

Mein Mädchen kommt gerade nach Hause (moja dziewczynka przychodzi właśnie do domu).

W tym wypadku nie będzie meine, mimo że dziewczyna jest płci żeńskiej ale rodzaj jest nijaki.

Możemy jeszcze w inny sposób powiedzieć, że coś jest moje lub twoje.

Das Haus gehört mir (dom należy do mnie)

Die Schuhe gehören Dir (Buty należą do Ciebie).

Zaimek dzierżawczy w języku niemieckim nie jest trudny. Mam nadzieję, że ten materiał  jest zrozumiały. Nie ma tu wyjątków od reguły. Wystarczy zapamiętać, że końcówka zaimka "e" jest w rodzaju żeńskim i liczbie mnogiej a w rodzaju męskim i nijakim nie ma "e". Wymyśliłam inną nazwę na zaimek dzierżawczy – zaimek własnościowy.

®2015 Copyright by Beata Jodel

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*