Zaimek jemand i niemand w zdaniach niemieckich 

Zaimek jemand i niemand w zdaniach niemieckich występuje gdy chcemy powiedzieć o kimś w formie bezosobowej

Zaimek jemand i niemand w zdaniach niemieckich występuje gdy chcemy użyć wyrażenia ktoś lub nikt. To kolejny przydatny wpis z dziedziny gramatyki niemieckiej. Już kiedyś pisałam o zaimkach, ale osobowych – zajrzyj TUTAJ.

Zaimek jemand oznacza ktoś, czyli jeśli nie wiemy kogo konkretnie mamy na myśli i mówimy po prostu „ktoś”.

Oto przykłady zdań:

Da war jemand – tam był ktoś

Jemand war im Laden aber ich kannte diese Person nicht – ktoś był w sklepie ale nie znałam tej osoby

Ist da jemand? – Jest tam ktoś?

W bierniku (Akkusativ) trzeba odmienić ten wyraz z odpowiednią końcówką zgodnie z regułami, a więc:

Ich habe jemanden auf der Straβe gesehen – widziałam kogoś na ulicy

W celowniku (Dativ):

Ich habe es jemandem versprochen – Obiecałam to komuś

Auf dem Foto ist niemand

Zaimek niemand występuje w zdaniach jeśli chcemy zaprzeczyć formie bezosobowej, a więc NIKT, NIKOGO, NIKOMU. Ważne: niemand czytamy bez literki e.

Zaimek niemand ma takie same końcówki jeśli chodzi o wyżej wymienione przypadki.

Niemand hat mich am Sonntag besucht – nikt mnie nie odwiedził w niedzielę

Niemand versteht was er schreibt – nikt nie rozumie co on pisze

Das ist niemand – nie ma tu nikogo

W bierniku (Akkusativ):

Ich habe niemanden im Wald gesehen – Nikogo w lesie nie widziałam 

W celowniku (Dativ):

Ich wünsche sowas niemandem – nikomu czegoś takiego nie życzę

Niemandem hat es gelohnt – nikomu to się nie opłacało

Zobacz jak tworzy się zdania w innej FORMIE BEZOSOBOWEJ.

Zaimek jemand i niemand w zdaniach niemieckich występuje dość często i dlatego warto to opanować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*