Zaprzeczenia w języku niemieckim

Zaprzeczenia w języku niemieckim to podstawowy materiał gramatyczny, opisujący 3 formy negowania zdań

Kiedy i jakie zaprzeczenia stosujemy?

1) „Nein” – jest pierwszą najprostszą formą zaprzeczenia

Tej formy uczymy się na początku edukacji języka niemieckiego. To raczej nie przysparza problemów. Nein używamy do zaprzeczania całych zdań. Przeczenie to może występować przed zdaniem, bądź tworzyć swoje pojedyncze zdanie.

Kilka przykładów w praktyce:

  • Nein, ich bin heute nicht frei – nie, nie jestem dziś wolna.
  • Nein, du arbeitest. – Nie, ty pracujesz.
  • Nein, ich mag  nicht. – Nie, ja nie lubię

Przykłady do nein:

Nein, ich komme nicht. – Nie, ja nie przyjdę

Nein, ich lese nicht mehr. – Nie, nie czytam już.

Nein, ich singe heute Abend nicht. – Nie, nie śpiewam dziś wieczorem.

Nein, wir haben keine Katze zu Hause. – Nie, nie mamy kota w domu.

Nein, das ist Auto meines Vaters. – Nie to auto mojego ojca.

2) Przeczenie „nicht” 

Zaprzeczeniu ulega czasownik, po którym wstawia się słówko nicht. Zwykle nicht występuje w końcówce zdania, chyba że zdanie jest długie wówczas musi być umiejscowione przed przecinkiem do zdania pobocznego (przykład 3).

Przykłady zdań z nicht:

  • Er raucht nicht. – On nie pali.
  • Sie arbeitet am Sonntag nicht – ona nie pracuje w niedzielę
  • Ich trinke nicht, weil ich Auto fahren will – Ja nie piję, ponieważ chce jechać samochodem

Nicht zaprzecza również przymiotniki i przysłówki. Użyte wtedy zaprzeczenie nicht występuje przed wyrazem zaprzeczanym.

Przykłady zdań z zaprzeczeniem przymiotników:

  • Das Auto ist nicht billig. – auto nie jest tanie.
  • Der Hund ist nicht gefährlich – pies nie jest niebezpieczny
  • Er ist nicht fremd für mich – on nie jest dla mnie obcy

Erster Affe hört nicht, zweiter Affe spricht nicht, dritter Affe sieht nicht – pierwsza małpa nie słyszy, druga nie mówi, trzecia nie widzi.

Przykłady do nicht:

Ich war noch nicht beim Arzt – nie byłam jeszcze u lekarza

Das war nicht klug von dir – to nie było mądre z Twojej strony

Ich bin nicht gut genug dafür – nie jestem na to dość dobra

Das Haus ist nicht teuer – Dom nie jest drogi

Du bist nicht vorbereitet – nie jesteś przygotowany

3) Przeczenie kein – żaden/żadna

Kein zaprzecza całą część zdania i występuje przed rzeczownikiem z rodzajnikiem nieokreślonym lub bez rodzajnika. Aby to zaprzeczenie prawidłowo stosować, trzeba poznać odmianę „kein” przez przypadki. Odmianę zamieszczam poniżej w tabelce. Moim zdaniem to najtrudniejszy rodzaj zaprzeczenia przez to, że trzeba znać odmianę uzależnioną od rodzaju rzeczownika.

Odmiana przeczenia kein przez  4 przypadki dla rodzaju męskiego, żeńskiego, nijakiego i liczby mnogiej :

Nominativ Wer? was? kein kein kein keine
Genitiv Wessen? keines keiner  keines keiner 
Dativ Wem? keinem  keiner  keinem keinen
Akkusativ Wen? Was? keinen keine kein keine

Przykłady do kein:

Ich habe keinen Hund – nie mam żadnego psa

Sie hat keine Wohnungona nie ma żadnego mieszkania

Wir sehen keine Filme – nie oglądamy żadnych filmów

Letztes Jahr war keinen Winter – Zeszłego roku nie mieliśmy zimy

Ich trage keine Ohringe – nie noszę żadnych kolczyków

Zaprzeczenia w języku niemieckim stosuje się często w zdaniach, dlatego ważne jest wybranie odpowiedniej formy.

®2017 Copyright by Beata Jodel

 

 

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*