Zasługi Bismarcka dla Niemiec

Zasługi Bismarcka dla Niemiec to krótki rys historyczny dotyczący kanclerza Otto von Bismarcka.

W historii każdego kraju są postacie historyczne, które odegrały dużą rolę w rozwoju i sukcesach państwa. Jeśli chodzi o Niemcy to wybitną postacią z przeszłości był na pewno Otto von Bismarck – kanclerz Rzeszy Niemieckiej (der Bundeskanzler). Urodził się w 1815 roku, kiedy Niemcy były podzielone na 41 krajów. Posiadał tytuł  księcia (der Herzog von Lauenburg). W młodości studiował prawo w Getyndze. Nie był zbyt pilnym studentem, opuszczał wykłady, często musiał nadrabiać dodatkowymi korepetycjami (Nachhilfestunden). To pokazuje, że można zrobić wielką karierę nie będąc pracowitym  studentem. Pracował w sądzie w Berlinie i w dzisiejszym Aachen. W międzyczasie odbył też służbę wojskową. Jego kariera polityczna rozpoczęła się dopiero jak został posłem do sejmu w parlamencie w 1849 roku. Objął również poselstwo w Petersburgu i Paryżu. O Napoleonie miał negatywne zdanie ze względu na prowadzone przez niego chaotyczne akcje wojenne.

W 1862 roku Bismarck został mianowany Premierem Prus. Już wtedy dał się poznać jako wytrawny polityk. Swoimi działaniami doprowadził do zjednoczenia Niemiec. Najpierw musiał pokonać Austrię, która przeszkadzała w dojściu do celu, potem sprowokował wojnę francusko-pruską, która doprowadziła ostatecznie do zjednoczenia Niemiec. Pod koniec swojego życia napisał książkę o własnych doświadczeniach – Gedanken und Erinnerungen (Myśli i wspomnienia). Składały się one z trzech tomów. Pierwsze dwa zostały wydane zaraz po śmierci Bismarcka, od razu bijąc rekordy sprzedaży. Był zdecydowanym zwolennikiem rządów twardej ręki i nie wahał się użyć siły zamiast prawa, stąd miano „żelaznego kanclerza” (der Eiserne Kanzler).

Nowo powstałe państwo niemieckie – dzięki wielkiemu zaangażowaniu Bismarcka – w krótkim czasie stało się potęgą światową pod względem gospodarczym i technologicznym. Niemcy do dzisiaj bardzo cenią sobie Bismarcka jako wielkiego stratega i geniusza politycznego.

Przeczytaj jakie OGÓLNE INFORMACJE należy znać na temat państwa niemieckiego.

Jakie były zasługi Bismarcka dla Niemiec:

– doprowadził do zjednoczenia Niemiec (die Vereinigung von Deutschland):

– wprowadził tradycje programów socjalnych (Sozialprogramme), ponieważ w 1880 roku wdrożono ubezpieczenia społeczne (die Sozialversicherungen) jako pierwsze w świecie.

– Bismarck wprowadził emerytury (die Renten) wypłacane od 65 rż. W tamtych czasach rzadko kto dożywał takiego wieku. Samemu Bismarckowi udało się szczęśliwie przeżyć 83 lata. Zanim emerytury się pojawiły, starsi członkowie rodziny musieli być utrzymane przez dzieci i wnuki, co nie zawsze było komfortowym sposobem na życie. A co z osobami bezdzietnymi? Trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych życie bez emerytur. System emerytalny wg. Bismarcka przetrwał do teraz, choć będzie musiał ulec zmianom z racji dłuższego życia na emeryturze.

– był prekursorem ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków przy pracy (die Arbeitsunfallversicherung), opieki medycznej (die Medizinische Betreuunug) i ubezpieczenia od bezrobocia (die Arbeitslosenversicherung).


Za swoje zasługi Bismarck uwidoczniony był na znaczkach, banknotach i pomnikach.

– w ramach akcji KULTURKAMPF (walki kulturowej), Bismarck próbował ograniczyć wpływy kościoła katolickiego w Cesarstwie Niemieckim oraz prowadził germanizację, czyli walkę z polskością Polaków na ziemiach polskich w zaborze pruskim. Do potęgi Prus doszło wskutek zagarnięcia rozbiorowego ziem polskich, dlatego tak ważna była dla niego germanizacja Polaków.

O Polakach mówił tak :

Polacy są „mistrzami w konspiracyjnym współdziałaniu znanym w całej Europie”. I tak jest do dzisiaj 🙂

Polacy górują nad Rosjanami zręcznością i wykształceniem, wywierają zgubny wpływ na rosyjską opinię, nastawiając ją przeciw Niemcom”.

Bismarck uczył się języka polskiego, a niektóre nasze słowa nawet polubił. Do siostry zwracał się czasem „Malinko”, do żony „Czarna kotko” lub „Miła Duszko”. Żoną Bismarcka była Joanna Puttkamer (pomorska szlachcianka), z którą miał troje dzieci. Ślub odbył się w Barnowcu k. Bytowa.

Z ciekawostek : Bismarck posiadał majątek ziemski w Wierszynie koło Kołczygłów.

Źródło : wyborcza.pl

Zasługi Bismarcka dla Niemiec to również szereg reform społecznych istniejących do dzisiaj w strukturach wielu państw na świecie. Można powiedzieć, że Bismarck wyprzedził epokę pod tym względami.

 ®2017 Copyright by Beata Jodel

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*