Zawody – die Berufe

Jaki jest Twój zawód? Gdzie pracujesz? Co robisz zawodowo? To pytania, które sami zadajemy lub jesteśmy pytani. Poniżej są wyszczególnione formy takich pytań oraz konkretne zawody czyli Berufe.

Was machen Sie beruflich? Was machst Du beruflich? (Co robi Pan zawodowo? Co robisz zawodowo?:

Was sind Sie von Beruf? Wo arbeitest Du? (Kim jest Pani z zawodu? Gdzie pracujesz?)

Ich bin eine Lehrerin von Beruf (Jestem nauczycielką z zawodu)

Ich arbeite als Lehrerin (Pracuję jako nauczycielka)

Ich bin Deutschlehrerin und arbeite in einer Schule.(Jestem nauczycielką niemieckiego i pracuję w szkole)

Die Liste von Berufe:

adwokat – der Anwalt
aktor – der Schauspieler
architekt – der Architekt
artysta – der Künstler
biolog – der Biologe
chemik – der Chemiker
dziennikarz – der Journalist
ekonomista – der Betriebswirt
farmaceuta – der Pharmazeut
fizyk – der Physiker
fryzjerka – die Friseuse
informatyk – der Informatiker
inżynier – der Ingenieur
kierowca – der Fahrer


kierownik – der Leiter
kompozytor – der Komponist
krawiec – der Schneider
ksiądz – der Priester
kucharz – der Koch
lekarz – der Arzt
maszynista – der Lokomotivführer
mechanik – der Mechaniker
modelka – das Modell
murarz – der Mauer
muzyk – der Musiker

Mówiąc o zawodzie kobiety dodajemy końcówkę -in do formy męskiej, czyli jest to bardzo proste. Np. Lehrer r. męski/ Lehrerin r. żeński. Tylko nieliczne zawody nie mają końcówki -in tak jak Modell, Priester.

nauczyciel – der Lehrer


naukowiec – der Wissenschaftler
pielęgniarka – die Krankenschwester
pilot – der Pilot
piłkarz – der Fußballspieler
pisarz – der Schriftsteller
policjant – der Polizist
polityk – der Politiker
prawnik – der Jurist
prezes zarządu – der Geschäftsführer
prokurator – der Staatsanwalt
psycholog – der Psychologe
recepcjonistka – die Rezeptionistin
reżyser – der Regisseur
sekretarka – die Sekretärin
sędzia – der Richter
sportowiec – der Sportler
sprzedawca – der Verkäufer

stolarz – der Tischler, Schreiner
stomatolog – der Zahnartz
strażak – der Feuerwehrmann


student – der Student
szef – der Chef
tłumacz pisemny – der Übersetzer
tłumacz ustny – der Dolmetscher
uczeń – der Schüler
weterynarz – der Tierarzt
zakonnica – die Nonne
żołnierz – der Soldat

Jeśli chodzi o rodzajniki zawodów to nie trzeba się ich uczyć, bo związane są bezpośrednio z płcią, czyli albo męski albo żeński. Wyjątków nie ma:). Mówimy po prostu: Mein Onkel ist Tierarzt. Jeśli chodzi o lekarzy i ich specjalizacje to łatwo się tworzy poprzez złożenia np. Frauenarzt – ginekolog, Kinderarzt – pediatra, Augenarzt – okulista.

®2015 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*