Zdania niemieckie z weil, denn, dass

Zdania niemieckie z weil, denn, dass są dość popularne w konwersacjach, dlatego trzeba je omówić zaraz po spójnikach niemieckich.

Zdania niemieckie z weil, denn, dass mają różny szyk, czyli porządek  zdania. Co oznaczają konkretne spójniki?

weil – ponieważ (czasownik idzie na koniec zdania)
denn – bo (czasownik jest na drugim miejscu, bez zmian)
dass – że (czasownik idzie na koniec zdania)
Zarówno „weil” jak i „denn” oznaczają w języku niemieckim „ponieważ”. Jakże często używamy takich zdań, więc warto ich się pouczyć. Można te spójniki używać naprzemiennie. Należy jednak pamiętać o szyku, jaki wymaga konkretny spójnik.

Szyk zdania po „weil” i „denn”
Po „weil” występuje szyk końcowy – czasownik w formie osobowej wędruje na koniec zdania, natomiast po „denn” występuje szyk prosty, czyli jest łatwiej.

Przykłady zdań z „weil” (szyk końcowy):
Ich gehe heute nicht ins Konzert, weil ich erkältet bin.
(Nie idę dzisiaj na koncert, ponieważ jestem przeziębiony.)

Ich habe diese Prüfung nicht bestanden, weil ich nicht viel gelernt habe. (Nie zdałem tego egzaminu, ponieważ niewiele się uczyłem.)

Weil ich meine Hausaufgaben gemacht  habe, konnte ich mit meinen Freunden ins Kino gehen.
(Ponieważ zrobiłem zadania domowe, mogłem iść z moimi przyjaciółmi do kina.)

 

 

 

 

 

 

 

Sie bleibt heute im Bett, weil sie krank ist – Ona zostaje w łóżku, ponieważ jest chora.

Przykłady użycia zdania z „denn” (szyk prosty):

Ich gehe heute nicht in die Arbeit, denn ich bin krank.
(Nie idę dzisiaj do pracy, ponieważ jestem chory.)

Ich esse so viel, denn ich bin sehr hungrig.
(Jem tak dużo, ponieważ jestem bardzo głodny.)

Po „dass” czasownik z drugiego zdania również ląduje na końcu.

Przykłady użycia zdania z „dass” (szyk końcowy):

Es ist schade. Du hast keinen guten Freund.
Oto dwa zdania które chcesz połączyć spójnikiem „dass”:
Es ist schade, dass du keinen guten Freund hast – to szkoda, że nie masz dobrego przyjaciela.

Das Kind weint. Es hat Schmerzen.
Das Kind weint, denn es hat Schmerzen
(Dziecko płacze, ponieważ ma bóle.)

Ich hatte keine Ahnung. Du magst Urlaub im Winter.

Ich hatte keine Ahnung, dass du Urlaub im Winter magst. Nie miałam pojęcia, że lubisz urlop w zimie.

Jakie są jeszcze SPÓJNIKI NIEMIECKIE ?

Zdania niemieckie z weil, denn, dass to zasady i przykłady ustawienia ich w zdaniu.

®2017 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*