Zdania z obwohl i trotzdem

Zdania z obwohl i trotzdem są częścią wiedzy o spójnikach niemieckich. Jaka jest konstrukcja takiego zdania?

Spójniki  „obwohl” i „trotzdem” są również często używane w języku niemieckim (podobnie jak weil i denn), dlatego warto poświęcić im więcej uwagi.

Obwohl – chociaż, mimo że. Po tym spójniku występuje szyk końcowy, tzn. orzeczenie (po odmianie), podmiot (osoba), reszta zdania.

Obwohl może stać na początku zdania jak i w środku.

Obwohl es warm war, sind wir zu Hause geblieben – Chociaż było ciepło, zostaliśmy w domu.
Obwohl ich vorbereiten bin, habe ich Angst vor dem Exam – Chociaż jestem przygotowana, mam stracha przed egzaminem.

Gehen wir ins Restaurant, obwohl wir genug Essen im Kühlschrank haben – Idziemy do restauracji chociaż mamy dość jedzenia w lodówce.
Musst du den ganzen Tag aufräumen, obwohl das Wetter so schön ist ? Musisz cały dzień sprzątać, chociaż pogoda jest taka piękna?

 

 

 

 

 

 

Obwohl das Auto grün ist, will ich das nicht haben.

Trotzdem – mimo to. Po tym spójniku występuje szyk przestawny, tzn. orzeczenie (po odmianie) + podmiot (osoba) + reszta zdania.

Trotzdem może stać tylko w środku zdania.

Die Sonne scheint, trotzdem muss ich weiter lernen Słońce świeci, mimo to muszę dalej się uczyć.
Ich habe Umzug, trotzdem gehe ich abends ins Theater – Mam przeprowadzkę, mimo to wieczorem idę do teatru.

Zajrzyj jeszcze do wpisu o spójnikach WEIL I DENN.

Odpowiedzi do zdań z ostatniego wpisu:

  1. Wir gehen nach Kause, wenn wir unsere Arbeit zu Ende machen.
  2. Als ich 5 Jahre alt war, konnte ich Blumen malen.
  3. Ich habe keine Ahnung, ob sie kommt.
  4. Ich weiβ, dass du mich liebst.
  5. Du musst viel arbeiten, damit du mehr Geld verdienst.

Zdania z obwohl i trotzdem to zdania ze spójnikami, dla których trzeba zastosować odpowiednią kolejność wyrazów w zdaniu.

®2017 Copyright by Beata Jodel

 

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*