Życzenia Noworoczne po niemiecku

Życzenia noworoczne po niemiecku to tradycyjne życzenia pomyślności w nadchodzącym roku. Oby nam się spełniły.

 

Was kann man wünschen? Czego można życzyć?

die Gesundheit – zdrowie

das Glück – szczęście

der Erfolg – sukces

Ein frohes Neues Jahr – Szczęśliwego Nowego Roku.

Życzenia Noworoczne po niemiecku są podobne do życzeń urodzinowych. Jaki powinien być dla nas Nowy Rok?

Inne życzenia (andere Wünsche) to:

Beste Wünsche und die Erfüllung vieler Träume im Neuen Jahr. – Najlepsze życzenia oraz spełnienia wielu marzeń w nowym roku.

Alle Deine Träume sollen im kommenden Jahr in Erfüllung gehen. – Aby w przyszłym roku wszystkie Twoje marzenia się spełniły.

Beste Wünsche für das Neue Jahr  – Najlepsze życzenia na nowy rok.

Ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünscht  – Szczęśliwego, zdrowego oraz udanego nowego roku życzy …

Ich wünsche Euch ein Gutes Neues Jahr mit vielen glücklichen Tagen. – Życzę Wam dobrego nowego roku z wieloma szczęśliwymi dniami.

Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und ein neues beginnt. Ich wünsche, dass es Dir Freude, Glück und gute Dinge bringt! Znowu jeden rok się kończy a nowy zaczyna. Życzę, aby przyniósł Ci radość, szczęście oraz same dobre rzeczy!

Potocznie : Einen guten Rutsch in das Neue Jahr – dobrego wejścia w Nowy Rok!

rutschen – ślizgać się

Na życzenia można odpowiedzieć bardzo prosto: Danke, gleichfalls (wzajemnie)

 

                     PROST! Na zdrowie!

Ich habe Lust auf so einen Drink – mam ochotę na takiego drinka.

Życzenia Noworoczne po niemiecku można składać na wiele sposobów. Nowy Rok niesie nadzieję, że wszystko ułoży się lepiej w naszym życiu.

 

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*